'Det var fantastisk at blive anerkendt for det arbejde, som ligger mit hjerte nært.'

Vi ser tilbage og følger op på Lederprisen 2019. Hør hvordan det er gået siden sidst med specialeansvarlig overlæge på Akutklinikken på Medicinsk afdeling på Amager og Hvidovre Hospital, Jens Rasmussen, der som top 3 nomineret vandt 25.000 kr. for sit lederskab.
Vent...
Varighed 2:14

​Se eller gense præsentationsvideoen fra sidste års Lederkonference om Jens Rasmussens arbejde med etableringen af et fællesambulatorie på Amager Hvidovre Hospitalmed særligt fokus på samarbejdet mellem afdelinger, kommuner og almen praksis, som placerede ham i top 3 til Lederprisen 2019.


Hvad betød det for dig at blive anerkendt for dit ledelsesarbejde med en plads i top 3 til Lederprisen?

Det betød faktisk ret meget. Jeg syntes, det var fantastisk at blive anerkendt for det, jeg havde arbejdet med i længere tid, og som ligger mit hjerte nært - nemlig at skabe gode hensigtsmæssige patientforløb på tværs af sektorerne i tæt samarbejde med alle de aktører, som har en aktie i forløbene. 

Det var en meget inspirerende at opleve at alle spillede ind, og at vi sammen kunne skabe noget, som virkelig giver mening. 

Det at opleve at både patienterne, personalet på hospitalet, de praktiserende læger og kommunen kunne se, at dette virkelig giver mening, er en meget tilfredsstillende oplevelse.

Hvad blev præmiepengene brugt til?

Præmiepengene er ikke brugt endnu. Coronaens indtog har betydet, at det ikke har været muligt, men de skal helt klart bruges til at underbygge og videreudvikle det tværsektorielle samarbejde. Gerne ved at komme rundt og blive inspireret fra andre egne nationalt som internationalt.

Hvad er der sket med projektet siden sidst?

Fællesambulatoriet på Amager Hospital kører videre på samme måde. Gode folk har overtaget.

Kort efter at jeg fik prisen, skiftede stilling og er nu ledende overlæge for akutmodtagelsen på Bispebjerg Frederiksberg hospital. Her var man heldigvis godt i gang med det tværsektorielle samarbejde, som jeg har kunnet engagere mig i og supplere med mine ideer og tanker.

Vi har netop etableret et deldøgnsafsnit, hvor vi i både en akut- og subakut ambulant setting, - i stedet for indlæggelse - laver hurtige udredningsforløb med et meget stærkt fokus på et tæt tværsektorielt samarbejde. 

Praktiserende lægers og kommunernes akutsygeplejersker har et direkte telefonnummer til en speciallæge med henblik på faglig sparring i forhold til, at vi kan forberede os på både de akutte- og subakutte patientforløb, som vi sammen bliver enige om. På hospitalet forgår dette i et helt unikt tæt samarbejde mellem akutmodtagelsen og de medicinske afdelinger, hvor især etableringen af ældremodtagelsen med geriatriske speciallæger er et godt eksempel på, at man kan komme langt ved at have fælles fokus på de akutte forløb.

Foreløbige opgørelser viser, at vi har ændret ca. 20% af de akutte medicinske indlæggelser til akutte/subakutte ambulante forløb. 

Hvordan ser fremtiden ud – er der nogle muligheder for at det gode initiativ kan videreudvikles eller skubbes bredere ud til gavn for endnu flere?

Konceptet, hvor vi sammen med patienterne på tværs af sektorer udvikler forløb, som giver mening for alle, har et kæmpe potentiale.

Der er masser af uudnyttede muligheder, og specielt samarbejdet med kommunens akutsygeplejersker er lovende. Jeg er sikker på, at vi fremadrettet vil se, at antallet af akutte medicinske indlæggelser vil falde, og vi har etableret tilbud, der meget bedre passer til patienternes behov - det være sig i patientens hjem, på hospitalet eller i kommunalt regi. Det kan dog kun ske i et tæt samarbejde mellem specialerne på hospitalet, kommunen og de praktiserede læger.

På Bispebjerg Frederiksberg Hospital vil vi være frontløbere på dette område, og det passer perfekt til, hvad jeg ønsker at arbejde med. Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor