​​​​​​​​​​​​

Regionalt cykelregnskab

​I regionens cykelregnskab kan du få overblik over udviklingen i cyklisme, f.eks. om borgerne i Region Hovedstaden cykler mere eller mindre fra år til år. Du kan også se, hvilken betydning det har for sundhed, klima, miljø og trængsel.

Det regionale cykelregnskab tager temperaturen på regionens cykelforhold og cykelkultur. Det regionale cykelregnskab skal fungere som et planlægnings- og beslutningsredskab for f.eks. trafikplanlæggere og beslutningstagere i kommuner og regionen.

Cykelregnskabet viser cykeludviklingen og visualiserer alt fra transportmønstre, cykeltællinger og spørgeskemaundersøgelser til beregnede sundhedsgevinster og klimafordele som følge af cykling i regionen. Det henvender sig til cykel- og mobilitetsplanlæggere i regioner og kommuner, politikere, borgere samt andre interessenter​. 

Det regionale cykelregnskab blev udgivet første gang i 2014 og derefter opdateret i 2016. Du kan downloade disse udgaver her på siden.


I 2015 udgav Region Hovedstaden en undersøgelse, som sætter lup på, hvilke fysiske, sociale og økonomiske faktorer, som kan forklare de geografiske forskelle i cykelkulturen, for eksempel betydningen af bilejerskab eller nærhed til en station, eller indkomst- og uddannelsesniveau.

Siden 2020 er det regionale cykelregnskab blevet opdateret, hver gang der kommer nye data eller viden, f.eks. hvis nogle beregningsmæssige faktorer ændrer sig. Den store hovedopdatering sker ofte i foråret, når de nye tal fra Transportvaneundersøgelsen fra DTU udgives.

Samtidig præsenteres cykelregnskabet som en online dash-board løsning (modsat tidligere, hvor det var fysiske publikationer/pdf-filer. I dash-boarden visualiseres cykeldata overskueligt i grafer og nøgletal, hvor brugerne selv ved hjælp af en række filtre kan vælge, hvad de vil se. ​

Åbn det nyeste regionale cykelregnskab​

 

​ ​​​Cykelregnskab 2014:
Redaktør