Ann Sofia Skou Thomsen sikrer 5,2 millioner til forskning i øjenkirurgisk simulation og robotkirurgi

En bevilling på 5,2 millioner kroner fra Velux Fonden skal bringe Ann Sofia Skou Thomsen og CAMES frem forrest i feltet, når det handler om øjenkirurgisk forskning. Ann Sofia har med afsæt i sin Ph.d.-afhandling om Virtual Reality-baseret simulation sikret bevillingen, der dels skal gå til Ann Sofias Postdoc studier, dels til en ny Ph.d. indenfor forskning i simulation.

Ann Sofia 3.jpgI Ann Sofia Skou Thomsen har med sit Ph.d.-projekt slået tre overbevisende pointer fast: For det første, at VR-simulatorer er et godt måleredskab til at vurdere kliniske færdigheder indenfor grå stær-kirurgi. For det andet, at træning i en VR-simulator optimerer nye kirurgers færdigheder på operationsstuen. For det tredje, at kirurger, som allerede har nogen erfaring med at operere, også forbedrer sig ved træning på simulatoren.

Ann Sofia har i Ph.d-forløbet været tilknyttet CAMES på Rigshospitalet, hvor man har fokus på simulationstræning af tekniske færdigheder og procedurer. Hendes forskning har været centreret omkring en VR-simulator for øjenlæger, der kan simulere forskellige kirurgiske indgreb i øjet.

Efter at have færdiggjort Ph.d.-studiet, har Ann Sofia nu fået en stor bevilling på 5,2 millioner kroner, der skal bruges på videre forskning i VR-simulation af øjenkirurgi. Bevillingen skal dels gå til Ann Sofias Postdoc studier, dels til at en anden forsker i et kommende Ph.d.-projekt kan arbejde videre med nogle af de forskningsspørgsmål, som Ann-Sofias Ph.d. lægger op til.

Ann Sofia 2.jpg

Med udgangspunkt i at VR-simulatoren kan fungere som et validt værktøj til at måle kliniske færdigheder, vil Ann Sofia i sin Postdoc forske i robotkirurgi. Det hollandske firma Preceyes har udviklet en robot, der kan udføre en række forskellige øjenkirurgiske indgreb. Robotten fungerer som kirurgens forlængede arm, og er med til at øge præcisionen i operationerne, da den f.eks. eliminerer rysten på hænderne. Det giver mulighed for at udføre indgreb, der ikke tidligere har været mulige.

Ved at koble robotten til VR-simulatoren vil Ann-Sofia blandt andet få mulighed for at teste, om robotten kan gøren læringskurven mindre stejl for læger, der skal lære øjenkirurgiske indgreb – med andre ord, om der skal færre timer til for at mestre et bestemt indgreb, hvis lægen benytter robotten til indgrebet.

Et overordnet tema for de forskellige dele af Ann Sofias projekter er det gennemgående fokus på, at forskningsresultaterne skal være til gavn for patienterne. Senest har hun modtaget Bagger-Sørensen Fond Talentpris for sin forskning.

Redaktør