Anne-Mette Helsø afslutter Master in Leadership and Innovation in Complex Systems

Efter en vel overstået eksamen, er teamkoordinator og kursusleder på CAMES, Anne-Mette Helsø, nu Master in Leadership and Innovation in Complex Systems (LAICS). Masteren giver kompetencer til at arbejde med komplekse problemer på måder, som maksimerer mulighederne for innovation, samt at forvandle innovative ideer til effektive forretningsmodeller.

Anne-Mettes masteruddannelse er blevet til i et samarbejde mellem Copenhagen Business School og Danmarks Pædagogiske Universitet. LAICS-uddannelsen består af 4 moduler med emnerne: 1) Creating innovative organisations, 2) The business of innovation, 3) Leading authentically in a global culture og 4) Master Thesis.

Emnet for Anne-Mettes masteropgave er ”Employee-driven innovation at hospitals” med specielt fokus på medarbejderdrevet innovation i Region Hovedstaden og de støttefunktioner der kan understøtte dette. Udgangspunktet er dels et teoretisk framework, dels interviews med medarbejdere i regionen, som arbejder med innovation.

Arbejdet med teori og metode i masteruddannelsen har for Anne-Mette resulteret i blandet andet 3 vigtige indsigter, som hun mener, er direkte overførbare til den måde, hvorpå CAMES arbejder med projekter og uddannelse:

Den første indsigt er, at det kan betale sig at bruge tid i projektets indledende idéfase, hvor der er fokus på den kreative idéskabelse og sparring snarere end implementering og drift – ikke at vælge den første umiddelbart gode idé, der dukker op, men udfolde alle muligheder.

I forlængelse heraf er den anden indsigt, at det tilfører værdi til innovationsprocessen at tilegne sig en designorienteret tilgang, hvor man gennem en række iterationer tester pilotversioner af produktet af og efterfølgende evaluerer, inden det færdige produkt rulles ud.

Den tredje indsigt er det brugerperspektiv, som tænkningen i private virksomheder bygger på. Anne-Mette inddrager Alexander Osterwalders Business Model Canvas som model for, hvordan den form for tænkning kan realiseres i praksis. På baggrund af Business Model Canvas-modellen har Osterwalder senere udviklet Mission Model Canvas, som fokuserer på værdier snarere end produkter, og derfor kan være lettere at implementere i en offentlig organisation.

Anne-Mette håber, at de indsigter, som hendes masteropgave bidrager med, kan inspirere medarbejdere, der arbejder med innovative processer i Region Hovedstaden, og være med til at løfte projektarbejdet i regionen.

Redaktør