CAMES Summerschool 2017

CAMES arrangerede i midten af august en kirurgisk sommerskole for medicinstuderende. Sommerskolen løb over tre uger med deltagere fra en lang række lande og bød på intensiv træning i simulatorer og på levende grise.

Ideen til at afholde en kirurgisk sommerskole kom oprindeligt af et ønske fra medicinstuderende om at få mulighed for at udvikle og træne kirurgiske færdigheder på et niveau, som ikke tilbydes i den normale undervisning – hverken i Danmark eller i udlandet.

Sommerskolen fik ansøgninger fra 49 medicinstuderende, og af disse blev 26 optaget. Deltagerne repræsenterede en lang række forskellige nationaliteter med en fordeling på omkring 50-50 danske og udenlandske studerende.

Når sommerskolen er så populær blandt de medicinstuderende skyldes det blandt andet, at et øget fokus på hurtig specialisering har gjort det sværere for medicinstuderende og yngre læger at nå at afprøve potentielle kirurgiske specialer gennem f.eks. et prægraduat lægevikariat eller postgraduate uklassificerede stillinger.

Sommerskolen har her givet en unik mulighed for at afprøve og træne mange af de færdigheder, som kendetegner de kirurgiske specialer. Dels trænede de studerende forskellige tekniske færdigheder hands-on i simulatorer og på levende grise, dels arbejdede de med kommunikation, samarbejde og lederskab i større, teamorienterede simulationer.


For at undersøge og dokumentere effekten af træningen, blev de studerendes praktiske og teoretiske testet på førstedagen og efter de tre ugers intensiv undervisning. Forventningen var, at deres ekspertise var steget markant ved slutningen af sommerskolen.

De studerende blev i løbet af sommerskolen også introduceret til mulighederne for at studere og arbejde i Greater Copenhagen. De hørte oplæg om, hvordan det er at være læge i Danmark og var på besøg hos Novo Nordisk for at få et indblik i erhvervsmulighederne udenfor sundhedsvæsnet.

Endelig var der indlagt en række sociale aktiviteter, blandt andet kanalrundfart og en tur i Tivoli, for at ryste de studerende sammen og give et pusterum i den intensive træning.
CAMES har fået bevilling til, i samarbejde med Københavns Universitet og Københavns Kommune, at afholde sommerskoleforløb i 2017 og 2018.

Financieringen kommer fra Region Hovedstadens Regionale Vækst- og Udviklingsstrategi. Udfordringen for CAMES og samarbejdspartnerne vil fremadrettet være at finde midler til at afholde sommerskolen i 2019 og frem, da der er et stort ønske – ikke mindst hos de studerende – om at konceptet fortsætter i de kommende år.

Redaktør