Ph.d.-forsvar: Exploring Non-Technical Skills in Teams

Kirsten Gjeraa, læge og ph.d.-studerende ved CAMES, forsvarer 16. marts ph.d.-afhandlingen "Exploring Non-Technical Skills in Teams - in the Video-Assisted Thoracoscopic Surgery Operating Theatre"

​Ph.d.-forsvar

Ph.d.-forsvaret finder sted 16. marts fra 14.00 til 17.00 i Auditorium 2 på Rigshospitalet.

Emne og studier

Kirstens afhandling handler om ikke-tekniske færdigheder hos de operationsteams, der udfører kikkertoperationer for lungecancer (Video Assisted Thoracoscopic Surgery, kaldet VATS). 

Ph.d.-afhandlingen omfatter tre studier:

  1. Hvilke ikke-tekniske færdigheder, var ved projektets begyndelse allerede identificeret indenfor VATS.
  2. Hvilke ikke-tekniske færdigheder opfattede de medvirkende VATS-teams selv som de vigtigste og hvorfor.
  3. Hvordan og i hvilket omfang fandtes disse ikke-tekniske færdigheder rent faktisk ude i den kliniske hverdag på operationsstuen under 64 VATS lobektomi-operationer på samtlige de 4 thoraxkirurgiske afdelinger i landet.

Motivationen for at foretage studierne har været, at manglede ikke-tekniske færdigheder er kendt for at spille en stor rolle i forhold til utilsigtede hændelser. Ved at forbedre ikke-tekniske færdigheder gennem træning, vil VATS-teams kunne mindske andelen af utilsigtede hændelser, og derved forbedre patientsikkerheden.

Redaktør