Fokus på karkirurgi i CAMES

CAMES har succes med to initiativer målrettet det karkirurgiske speciale. På to karkirurgiske kurser bliver der lagt vægt på både tekniske og ikke-tekniske færdigheder.

Ved komplekse operative indgreb afhænger patientsikkerheden af flere forskellige faktorer. Et vigtigt element er selvfølgelig, at kirurgen kender indgrebet godt og har øvelse i at udføre det. Det er også essentielt, at samarbejdet i operationsteamet fungerer, og at alle parter udviser situationsbevidsthed og træffer de rigtige beslutninger.

På CAMES sætter to karkirurgiske kurser  fokus på tekniske og ikke-tekniske færdigheder ved behandling af udvidelser på legemspulsåren (abdominale aortaaneurismer).  På det ene kursus får de via simulationstræning praktisk erfaring med behandlingen, både åbent og endovaskulært.  På det andet        kursus træner karkirurgerne især samarbejdet med den anæstesiologiske del af teamet.

Karkirurgisk kursus på CAMES Herlev

Medio marts 2018 afholdte CAMES Herlev kursus for karkirurger i hoveduddannelse med fokus på den anæstesiologiske håndtering af den karkirurgiske patient, med henblik på at styrke samarbejdet mellem kirurg og anæstesiolog. Kurset varetages af anæstesiologisk overlæge, Pernille Cedergreen, som tidligere har været ansvarlig for anæstesi til karkirurgi på Rigshospitalet. Undervisningen er opbygget som en blanding af simulationstræning, workshops og tavleundervisning, og foregår over en enkelt dag.

Formålet med kurset var at træne kursisterne i en række færdigheder, som optimerer samarbejdet mellem kirurg og anæstesiolog i den kliniske praksis med henblik på øget patientsikkerhed. Kursisterne trænes i at varetage den præoperative vurdering, således at de ud fra en samtale og undersøgelse af patienten før operation, bedre kan give et skøn over mulige komplikationer i forbindelse med bedøvelse og operation. Kursisterne bliver trænet i at reagere hurtigt og adækvat på vejrtræknings- eller kredsløbsproblemer, stabilisering af patienterne og udarbejdelse af en plan for det videre forløb i samarbejde med anæstesiologen. Dette med fokus på både tekniske og ikke-tekniske færdigheder.

Introduktionen til anæstesiologens arbejde lægger, ifølge Pernille, op til et godt samarbejde i det kirurgiske team, idet det giver forståelse for hinandens arbejdsområder. Kursisterne får i starten af dagen også en forelæsning om ikke-tekniske færdigheder og den kliniske beslutningsproces, som de senere på dagen får lov til at træne i praksis i en række team-fokuserede simulationsscenarier.

For Pernille er det essentielt, at kurset har fokus på den kliniske hverdag. Når kursisterne går hjem om eftermiddagen, skal det være klart for dem, hvordan de overfører færdighederne direkte til deres eget kliniske virke.

Kursus i behandling af abdominal aortaaneurisme

På CAMES RH har de første hold kursister netop været gennemført et intensivt simulationsforløb med fokus på behandling af abdominal aortaaneurisme (AAA)  - med både åben og endovaskulær kirurgi. Karkirurgisk overlæge og forskningslektor, Jonas Peter Eiberg, er kursusleder og udviklet kurset sammen med Leizl Joy Nayahangan, Lars Konge, Jonathan Lawaetz Rasmussen, Louise de la Motte og Michael Strøm.

Formålet med simulationskurset,” Aortic course”, er at levere intensiv hands-on træning af højeste kvalitet ved brug af avancerede åbne og endovaskulære simulatorer. Baggrunden for kurset er, at behandlingen af abdominale aortaaneurismer (AAA) i løbet af de sidste 15 år har gennemgået en markant ændring. Antallet af åbne aortaaneurisme-operationer er faldet markant samtidig med, at flere AAA behandles endovaskulært. Denne udvikling stiller store krav til uddannelsen af kommende karkirurger. De patienter, der behandles åbent, er ofte komplicerede og mindre egnede til uddannelse. Tilsvarende stiger efterspørgslen efter karkirurger som mestrer det endovaskulære alternativ – en teknik som i dag primært udføres af få erfarne (og ældre) specialister.

Kursisterne modtager 5 dages intensiv undervisning. Første kursusdag omfatter blandt andet et intensivt kursus i planlægning og udmåling forud for endovaskulær behandling. De følgende 4 dage træner kursisterne systematisk på avancerede simulatorer, med henblik på at gennemføre 4 åbne og 4 endovaskulære operationer som operatør og lige så mange som assistent. Undervisningen bliver varetaget af erfarne speciallæger i karkirurgi, med interesse og erfaring i uddannelse og færdighedstræning.

Sideløbende bruges erfaringerne fra kurset til, i et videnskabeligt perspektiv, at undersøge hvordan simulationstræning bedst og mest effektivt kan integreres i uddannelsen af karkirurger i Danmark. I den forbindelse udarbejdes blandt andet en valideret test til vurdering af åbne karkirurgiske færdigheder tilpasset danske forhold.


Perspektiver

Både Pernille og Jonas understreger, at det på længere sigt vil give god mening at tænke kurserne sammen  med henblik på at bringe læringsmomenterne endnu tættere på den kliniske praksis. Det kan fungere som showcase for, hvordan man integrerer tekniske og ikke-tekniske færdigheder i et sammenhængende uddannelsesforløb, som samtidig indeholder værdierne helhedssyn og professionalisme – to af Region Hovedstadens kerneværdier.
Redaktør