Martin Tolsgaards doktordisputats om simulationstræning af ultralyd

Ultralyd er blevet en essentiel del af den gynækologisk-obstetriske undersøgelse, men kvaliteten af ultralydsundersøgelsen afhænger af operatørens kompetence. I disputatsen undersøger Martin, hvordan kompetencevurdering og oplæring i ultralyd kan belyses ud fra forskellige perspektiver.

Martin Tolsgaard forsvarede d. 24. november doktordisputatsen Assessment and learning of ultrasound skills in Obstetrics & Gynecology.

Disputatsen samler resultaterne fra 8 forskellige studier om træning i ultralyd og viser bl.a. hvordan simulationstræning højner effekten af efterfølgende træning i klinikken.

  • De 8 studier involverer:
    Spørgeskemaundersøgelse af, hvilke udfordringer uddannelseslæger oplever i forbindelse med træning i ultralyd (studie 1).
  • Udviklingen og valideringen af kompetencevurderingsværktøjet OSAUS (Objective Structured Assessment of Ultrasound Skills) (studie 2 og 3).
  • Undersøgelse af, om ultralydsfærdigheder kan vurderes i en simuleret setting, samt om træning i par (dyadetræning) er ligeså effektivt som solotræning (studie 4 og 5).
  • Undersøgelse af, om effekten af simulationstræning i ultralyd holder ved efter 2 måneder, samt hvilken effekt simulationstræningen har på uddannelseslægers behov for supervision, tidsforbrug og behandlingskvalitet i løbet af de første 6 måneders klinisk træning (studie 6 og 7).
  • Udvikling af en model for at afvikle omkostningsanalyser i forbindelse med medicinsk uddannelse (studie 8).

Martin har i studierne fundet, at novicer var i stand til at opnå ekspertniveau igennem simulations-baseret oplæring i ultralyd. Simulations-baseret oplæring i ultralyd førte desuden til forbedrede kliniske præstationer både umiddelbart efter endt træning samt efter flere måneders klinisk oplæring.

Derudover førte brugen af simulations-baseret oplæring i transvaginal ultralyd til forbedringer i patienternes opfattelse af kvalitet i behandlingen i form af nedsat ubehag, øget tryghed og tillid til operatøren. Behovet for supervision og gentagelse af ultralydsundersøgelsen faldt over tid med den kliniske oplæring for novicer, der havde gennemgået simulationsbaseret oplæring i ultralyd forud for deres kliniske træning sammenlignet med dem, der blot gennemførte den kliniske træning.
Det understøtter Martins hypotese om, at brugen af initial simulations-baseret oplæring virker som ’forberedelse til fremtidig læring’.

Martin har desuden fundet, at effektiviteten af simulations-baseret oplæring i ultralyd kan fordobles ved brugen af træning i par uden negative konsekvenser for overførsel af færdigheder til klinikken.

Redaktør