Master Class i Magnet Hospital

Regionalt fokus på rekruttering og fastholdelse af sygeplejersker i det medicinske område.

Som led i projektet "Rekruttering og fastholdelse af sygeplejersker i det medicinske område", afholdt Center for HR den 18. januar 2018 en Master Class med emnet Magnet Hospital. Eventen fandt sted i Auditoriet på Herlev Hospital og målgruppen var ledelser, kvalitetschefer og direktioner i Region Hovedstaden.

Dagen bød ind med livlig diskussion og gode spørgsmål til et panel som bestod af Linda Aiken professor i sygepleje og sociologi ved Pennsylvania Universitet, Tove Lindhardt seniorforsker ved medicinsk afd. HGH, Ditte Krøyer diabetessygeplejerske AHH, Jette Steenberg Holtzmann sektionschef i Uddannelsesenheden CHR, Birgitte Degenkolv hospitalsdirektør AAH og Vibeke Westh kredsformand Kreds Hovedstaden DSR.

Mangel på kompetente sygeplejersker

Linda Aiken, professor i sygepleje og sociologi ved Pennsylvania Universitet, fremlage på Master Class, hvilke konsekvenser mangel på kompetente sygeplejersker i den direkte patientpleje kan have.

Hendes forskning baseres på empiri fra mere en 30 lande og viser klar evidens for, at mangel på kompetente sygeplejersker øger dødeligheden hos indlagte patienter, øger antallet af genindlæggelser samt risiko for erhvervede hospitalsinfektioner.

Arbejdsmiljø

I relation til fastholdelse af kompetente sygeplejersker fremhævede Aiken i særdeleshed "Work Environment". Her kunne Aiken også fremvise data, der dokumenterer hvor udbredt og farligt "burnout" er blandt sygeplejersker. Når arbejdsmiljøet resulterer i "burnout" hos sygeplejerskerne, er resultatet mangel på engagement i arbejdet og dermed patienterne, en høj personaleomsætning og mange sygeplejersker der forlader faget.

Aiken fremhævede vigtigheden af, at sygeplejerskerne inddrages i de organisatoriske beslutninger, at deres idéer bliver hørt og at de ser god mening i hverdagens organisering af arbejdet. Ydermere er tydelige karriereveje internt såvel som eksternt, samt muligheder for at indtage nye roller og arbejdsopgaver en stor faktor for fastholdelse af kompetente sygeplejersker.

Aikens oplæg kan ses her:

Hele arrangementet blev afviklet i tæt samarbejde mellem projektleder Helle Folden, CAMES, CHR og DSR Kreds Hovedstaden.

DSRs beskrivelse ses via dette link.

https://dsr.dk/kredse/hovedstaden/nyhed/professor-gode-rammer-skaber-god-sygepleje-0?utm_source=notifikationer&utm_medium=email

Redaktør