Master Class i Magnet Hospital

Nu er der international evidens for, at et højt kompetenceniveau hos sygeplejersker og god ledelse øger overlevelsen for patienterne. Sådan lød det klare budskab fra den amerikanske professor i sygepleje Linda Aiken, da hun holdt en Master Class, som du kan se her.

Som led i projektet "Rekruttering og fastholdelse af sygeplejersker i det medicinske område", afholdt Center for HR den 18. januar 2018 en Master Class med emnet Magnet Hospital. Eventen fandt sted i Auditoriet på Herlev Hospital og målgruppen var ledelser, kvalitetschefer og direktioner i Region Hovedstaden.

Dagen bød ind med livlig diskussion og gode spørgsmål til et panel, som bestod af:

  • Linda Aiken professor i sygepleje og sociologi ved Pennsylvania Universitet,
  • Tove Lindhardt, seniorforsker ved medicinsk afd. på Herlev og Gentofte Hospital
  • Ditte Krøyer, diabetessygeplejerske på Amager og Hvidovre Hospital
  • Jette Steenberg Holtzmann, sektionschef i Uddannelsesenheden CHR
  • Birgitte Degenkolv, hospitalsdirektør på Amager og Hvidovre Hospital
  • Vibeke Westh, kredsformand i Dansk Sygeplejeråd - Kreds Hovedstaden

Vigtigheden af kompetente sygeplejersker

Linda Aiken, fremlage på Master Class'en, hvilke konsekvenser mangel på kompetente sygeplejersker i den direkte patientpleje kan have.

Hendes forskning baseres på empiri fra mere en 30 lande og viser klar evidens for, at mangel på kompetente sygeplejersker øger dødeligheden hos indlagte patienter, øger antallet af genindlæggelser samt risiko for erhvervede hospitalsinfektioner.

Arbejdsmiljø

I relation til fastholdelse af kompetente sygeplejersker fremhævede Aiken i særdeleshed "Work Environment". Her kunne Aiken også fremvise data, der dokumenterer hvor udbredt og farligt "burnout" er blandt sygeplejersker. Når arbejdsmiljøet resulterer i "burnout" hos sygeplejerskerne, er resultatet mangel på engagement i arbejdet og dermed patienterne, en høj personaleomsætning og mange sygeplejersker der forlader faget.

Aiken fremhævede vigtigheden af, at sygeplejerskerne inddrages i de organisatoriske beslutninger, at deres idéer bliver hørt og at de ser god mening i hverdagens organisering af arbejdet. Ydermere er tydelige karriereveje internt såvel som eksternt, samt muligheder for at indtage nye roller og arbejdsopgaver en stor faktor for fastholdelse af kompetente sygeplejersker.

Aikens oplæg kan ses her:

Magnet Hospitals

Linda Aiken har i mange år forsket i effekten af sygepleje. Hun taler om vigtigheden af Magnet Hospitals – hospitaler, hvor kvaliteten af sygeplejen er i top, og hvor det er attraktivt at arbejde som sygeplejerske. For at være Magnet Hospital skal man arbejde evidensbaseret i relation til organisatoriske og arbejdsmiljømæssige forhold som normeringer, kompetente ledere med fokus på den faglige kvalitet, højt uddannelsesniveau på alle niveauer, velfungerende tværfaglige teams, promovering af sygeplejerskers autonomi og karrieremuligheder indenfor det kliniske område. 

Hendes besøg i Danmark er et led i indsatsen for det medicinske område, og deltagerne i denne Master Class var ledere i regionen med fortrinsret for ledelser fra det medicinske område.

Læs om Linda Aikens forskning på hjemmesiden for Pennsylvania University School of Nursing via dette link.

Hele arrangementet blev afviklet i tæt samarbejde mellem projektleder Helle Folden, CAMES, CHR og DSR Kreds Hovedstaden.

https://dsr.dk/kredse/hovedstaden/nyhed/professor-gode-rammer-skaber-god-sygepleje-0?utm_source=notifikationer&utm_medium=email

Redaktør