Sådan blev coronapakken til

Med udbruddet af COVID-19 stod det hurtigt klart, at der ville være brug for ekstra hænder i klinikken til at håndtere de mange patienter. Center for HR og Uddannelse har derfor været med til at udvikle en online uddannelsespakke som et supplement til de uddannelsestiltag, der allerede er i gang på hospitalerne.​

Af Jesper Gram Frandsen

Coronapakken har to overordnede formål. At opkvalificere sundhedspersonale til at behandle COVID-19-patienter og fungere som inspiration til alle, der uddanner andre i forbindelse med COVID-19 og som i alle andre afkroge af sundhedssystemet skulle der handles. Første skridt var at danne et forkromet overblik. 

"Vi besluttede hurtigt, at vi skulle have et overblik over, hvilket materiale der kunne bruges i opkvalificeringen af sundhedspersonalet og hvilke vi skulle producere på ny. Vi vidste at der selvfølgelig lå en del ude lokalt, men der var helt sikkert også brug for at tilpasse en del af det," forklarer sektionschef for Sektion for Læringsteknologi Peter Hultberg, der har været tovholder på tilblivelsen af coronapakken.

I fasen med at skabe overblik blev forskellige specialister tilknyttet processen, hvor de hver især ud fra deres specialiserede kliniske faglighed, skulle vurdere kvaliteten af det tilgængelige læringsmateriale. En af dem var Louise Møller, der er uddannet operationssygeplejerske og til dagligt bl.a. arbejder som kursusleder hos CAMES, hvor hun underviser i robotkirurgi.

"Min rolle var at indsamle, gennemgå og udvælge undervisningsmateriale til COVID-19. Jeg har primært arbejdet med brugen af værnemidler og lejring af den respirationsinsufficiente patient, men har været med inde over de øvrige områder i pakken. Jeg fandt dels materialet på internettet, dels hos simulationscentre og hos hospitaler rundt i landets regioner," fortæller hun.

Selvom det var en uvant rolle, har det været en positiv oplevelse.

"Det har været fantastisk at være en del af samarbejdet med egne nære kollegaer. Det har også  været godt at mærke, hvordan det brede samarbejde på tværs af regionerne har fungeret. Der er udvist stor velvilje, så alle hurtigt og effektivt har kunnet forsyne personalet med relevant og vigtigt undervisningsmateriale i forhold til håndtering og behandling af patienter med COVID-19," fortsætter hun.    

Ingen forudgående erfaringer

Ligesom på alle andre områder af sundhedsvæsenets håndtering af COVID-19, var der ikke et forudgående erfaringsgrundlag at gå ud fra. Derfor var der i begyndelsen af indsamlingen af viden en stejl kurve for opgaven.
Men grundet enhedens sammensætning af fagressourcer og samarbejde med de øvrige enheder i CHRU og klinikken, viste det sig hurtigt, at kurven for opgaven blev overkommelig og enhedens agilitet var også til gavn for opgaveløsningen. En vigtig præmis fra start var, at corona-pakken ikke skulle uddanne specialister, men en bred vifte af sundhedsfaglige profiler til varetagelse af basisfunktioner.

"Vi skulle ikke bedrive specialisttræning i COVID-19. Det var klart fra start, at vi skulle assistere mange forskellige fagligheder. Derudover var der selvfølgelig også stor forskel på, hvor stor erfaring den nye bemanding havde og hvor lang tid siden, de f.eks. havde været i egentligt klinisk arbejde. Opgaven var først at identificere det relevante læringsmateriale og derefter at støve det af så at sige – men også at få fremskyndet og delvis omstruktureret produktioner af e-læring, som allerede var i gang ," fortæller Peter Hultberg.

Tværgående holdånd midt i hasteopgaver

I takt med den stigende smittespredning og nedlukning af landet, skulle der arbejdes intenst for at få pakken klar. Og her var alle medarbejdere parate.

"Der blev virkelig arbejdet effektivt. Der var mange normale bureaukratiske arbejdsgange, der blev omgået og folk trådte virkelig til med hver deres bidrag. Det var en fornøjelse at se, hvordan vi på tværs i CHRU og i samarbejde med klinikken alle arbejdede sammen for at få pakken færdig," siger Peter Hultberg.

Efter det relevante læringsmateriale var identificeret stod det klart, hvilke dele der havde brug for opdateringer eller tilpasninger. F.eks. var der flere udmærkede instruktionsvideoer, der havde brug for tilpasning, da de implicerede i den originale version ikke var iført værnemidler. Et eksempel på den tilpasningsmanøvre, der har præget processen var en velfungerende egenproduceret instruktionsfilm fra Hvidovre Hospital om trachealsugning. Videoen kunne dog ikke godkendes til brug i corona-pakken, da der i filmen ikke blev anvendt værnemidler.

Derfor fik e-læringsspecialist Arif Mustafa fra Sektion for Læringsteknologi til opgave at genproducere videoen. En opgave, der inkluderede planlægning, optagelse, redigering og udgivelse af proceduren for trachealsugning på COVID-19 patienter.

"Jeg fik opgaven af Peter Hultberg og fik arrangeret tid og sted for optagelsen i samarbejde med teamkoordinator Anne-Mette Helsø fra CAMES. Hygiejnesygeplejerske Sanne Dragsted deltog til optagelsen for at sikre den faglige kvalitet for hygiejne og korrekt brug af værnemidler i optagelsen. Intensivsygeplejerske fra anæstesiologisk afdeling på Herlev og Gentofte Hospital Pia Thornberg agerede hovedperson i instruktionsvideoen og Annette Larsen fra CAMES havde en supportrolle."

Det har været en omfangsrig proces , men trods den sparsomme tid, har samarbejdet været positivt:


"Det var en hasteopgave, da videoen hurtigst muligt skulle være klar til at opkvalificere nyt og ikke-trænet personale i proceduren for trachealsugning. Processen forløb effektivt og indenfor kort tid havde vi et tilfredsstillende færdigt produkt, der kunne udgives. Det har været dejligt at erfare, hvor effektivt og innovativt vi kan arbejde sammen på tværs i regionen, når vi står sammen i en "nødsituation" med et fælles mål for øje," fortæller Atif Mustafa.

De "kolde hænder" kom også i spil

Kommunikationskonsulent hos CAMES Adam Hesselfeldt, der udover kommunikation også til dagligt arbejder med udvikling af e-læring, fik også pludseligt travlt med at producere e-læringsmodulerne  "ABCDE – Teori og praksis" og "Blodgasanalyse". Udover produktionsansvaret, teknik og layout fungerede han også som sparringspartner for fageksperterne fra klinikken ift. det lærings- og formidlingsmæssige indhold.

Modulerne blev udviklet i en projektgruppe bestående af Anne Lippert, Ebbe Lahn Bessmann, Jannie Lysgaard Poulsen og Camilla Sørensen, som alle er læger, samt Annette Larsen og Eva Thomas, der er sygeplejersker af uddannelse. Samtidig var der forskellige udgangspunkter for produktionen, fortæller Adam Hesselfeldt:

"ABCDE-modulet lå lige til højrebenet, da corona-krisen meldte sig, idet størstedelen af indholdet lå klar og primært skulle versioneres til en bredere målgruppe. Blodgasanalyse-modulet skulle derimod bygges op mere eller mindre fra bunden af, så det var en øvelse i at koge en proces, som normalt tager måneder, ned til to uger."

Det har det været en intens, men også en meningsfuld proces bl.a. ift. til den nødtvungne samarbejdsform over Skype, fortæller han videre:

"Det har været en intens proces, men også en meget lærerig og meningsfuld én af slagsen. Udover at vi havde en stram deadline, skulle vi nærmest også opfinde en ny måde at samarbejde på, hvor Skype var det centrale værktøj. På den måde kan man sige, at vi er blevet kastet ind i den digitale tidsalder fra den ene dag til den anden og skulle få det bedste ud af det.

Personligt er jeg imponeret over, hvor beredvilligt mine kollegaer stillede op og knoklede på for, at vi kunne være på forkant i forhold til den efterhånden meget famøse kurve. Samtidig er det fedt at se, hvor omstillingsparate alle har været gennem hele forløbet. Endelig har det at kunne bidrage – også som en af dem med de traditionelt set "kolde hænder" – været med til at holde humøret og motivationen oppe i en tid præget af usikkerhed og bekymring."

Tilgængeligt for alle

I og med at det sundhedsprofessionelle beredskab kom mange steder fra, var en afsluttende prioritet i processen også, at alle kunne få adgang og ikke var afhængig af et Region Hovedstaden-log in. Derfor blev der parallelt arbejdet på, at læringsmaterialet kom ud på en platform, der var tilgængeligt for alle, fortæller Peter Hultberg:


"Vi lagde materialet op på en af enhedens minisites med adgang via internettet. Vi har selvfølgelig sørget for, at kildematerialet fortsat ligger i regionens øvrige systemer til håndtering af video- og kursusmateriale. På den måde har vi skabt en åben side, uden at fjerne indholdet fra det oprindelige tilhørssted. Dette er vigtigt ift. genbrug og opdatering. Vi har her arbejdet videre i den retning, som vi længe har haft i vores strategi for udbredelse, nemlig at regionens video- og kursussystemer også kan være en container til et andet udstillingsvindue – her nu altså sitet om "Uddannelse for dig", der skal opkvalificeres."

Corona-pakken er tilgængelig for de resterende fire regioner lige såvel som deres læringsmateriale er tilgængeligt i Region Hovedstaden.

Du finder corona-pakken her og den samlede online undervisningspakke relateret til COVID-19 fra alle regionerne her.


Redaktør