Forbedring af arbejdsmiljø og arbejdsgange

​Herunder kan du læse mere om udviklingsprojektet Forbedring af arbejdsmiljø og arbejdsgange i Region Hovedstaden.

Mål og metoder

For at forbedre arbejdsmiljø og arbejdsgange i Region Hovedstaden , har CAMES samarbejdet med Uddannelsesfagligt Råd samt Akutmodtagelsen (AKM) på Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler om at udvikle en række anbefalinger. Metodemæssigt har vi brugt observationer, bordsimulation og patientinterview til sammen med ledelse og medarbejdere at designe to simulationer.

Simulation af kommunikation

I simulationerne trænede 35 læger, 38 sygeplejersker og 17 sekretærer kommunikationen i overgange og i samarbejdet omkring den medicinske og kirurgiske patient. 

Redaktør