Fremtidens kompetencer i sundhed

Litteraturstudie og interviewundersøgelse ved Aalborg Universitet og Center for HR, Region Hovedstaden.

Baggrund

Sundhedsvæsenet står overfor så hurtige og grundlæggende ændringer, at den viden, som studerende får i løbet af deres uddannelse, risikerer at være forældet, når de skal ud at virke som sundhedsprofessionelle. Internationale eksperter hævder endda, at studerende allerede i dag bliver forberedt på et sundhedssystem, som ikke længere findes, når de har færdiggjort deres uddannelse.

Derfor arbejder Center for HR, Region Hovedstaden, med et langsigtet udviklingsprojekt om Fremtidens Kompetencer i sundhed. En komponent i projektet er et litteraturstudie og en interviewundersøgelse, som er udarbejdet at CAMES i samarbejde med Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet.

Formål

Formålet med litteraturstudiet og interviewundersøgelsen er at samle indsigter i væsentlige tendenser i sundhedsvæsenet, og bud på hvilke kompetencer sundhedsprofessionelle derfor kommer til at tilegne sig i fremtiden. Rapporten samler også indsigter i hvordan sundhedsprofessionelle kan tilegne sig disse nye kompetencer i fremtiden.


Litteraturstudiet og interviewundersøgelsen skal indgå som inspiration til næste skridt i Region Hovedstadens arbejde med Fremtidens Kompetencer.

Hvis du vil vide mere

Læs mere om Region Hovedstadens arbejde med fremtidens kompetencer via dette link

Kontakt Birgitte Bruun, birgitte.bruun@regionh.dk.

Redaktør