Styrket behandlings- og plejekvalitet i tværfaglige team

​Herunder kan du læse mere om udviklingsprojektet Styrket behandlings- og plejekvalitet i tværfaglige team​ i Region Hovedstaden.

​Projektmål

Udviklingsprojektet havde som mål at styrke kvaliteten i behandling og pleje af de mange patienter, som overgår fra akutmodtagelse til stationærafdeling, og dermed skifter mellem flere forskellige faggrupper og afdelinger. Projektet blev lavet i samspil med blandt andre Uddannelsesfagligt Råd og har blandt andet mundet ud i tværfaglige simulationer ude i en række afdelingerne. 

Simulations temaer

Temaerne i simulationerne er udarbejdet ud fra observationer, interviews og workshops med personale fra Akutmodtagelsen (plejepersonale), Stationære afdelinger (plejepersonale og læger) samt Intern Service og Logist​ik (portører).

Redaktør