Test hos CAMES

Simulation har stort potentiale til at understøtte undersøgelsen af udstyr og dets brug, samt understøtte analyse og tilrettelæggelsen af arbejdsprocesser i sundhedsvæsen.

​Simulationsinfrastrukturen indeholder videoudstyr og metoder, som gør det nemt at samle og analysere data.

Simulationssettingen gør det muligt at kombinere en høj grad af realisme i projekterne, og de betingelser under hvilken projekterne skal udføres, med en høj grad af kontrol og styrbarhed af situationen.

Scenarier kan designes på en måde, der gør det muligt at teste sikkerhedsrelevante aspekter af udstyr og processer.

Med Simulation er det derfor muligt at have et større antal af test-events indenfor samme tidsrum sammenlignet med den virkelige kliniske praksis. Test-events kan ligeledes designes systematisk og dermed undersøge udstyr i alle forskellige arbejdsmodi. Samtidigt gør realismen i projektet det muligt at afdække aspekter som ikke var forudset​ under test-design.

Redaktør