​​

Tværsektoriel strategisk styregruppe

​Tværsektoriel strategisk styregruppe har det overordnede administrative ansvar for, at de politiske målsætninger i sundhedsaftalen bliver ført ud i livet. Her kan du få overblik over styregruppens opgaver, medlemmer, dagsordner og referater.

Styregruppens arbejdsopgaver

Tværsektoriel strategisk styregruppe (tidligere Den Administrative Styregruppe)arbejder strategisk med at sikre, at de politiske målsætninger i Sundhedsaftalen 2019-2023 bliver konkretiseret og implementeret. Styregruppen skal desuden sikre det overordnede strategiske samarbejde om sundhed på det tværsektorielle område.

Styregruppen skal understøtte, at det løbende arbejde med at implementere Sundhedsaftalen tager afsæt i de bærende principper for samarbejdet: 

  • Helhedstænkning
  • Effektiv ressourceudnyttelse
  • Klar opgave- og ansvarsfordeling
  • Fælles kompetenceudvikling
  • Borgerinddragelse.

Styregruppen kan nedsætte tema-/arbejdsgrupper.

Læs mere om de​ bærende principper

Pdf-fil: Åbner i nyt vindue/ny faneLæs kommissorium for Tværsektoriel strategisk styregruppe

Medlemmer

Formandskabet varetages af:

Anne Skriver, Formand, Koncerndirektør, Region Hovedstaden
Stella Hansen, Næstformand, ​Direktør, Helsingør Kommune​

Øvrige medlemmer:

Alberte Bryld Burgaard, Velfærdsdirektør, Ishøj Kommune
Bente Ourø Rørth, Direktør, Nordsjællands Hospital
Berit Juhl Schau, Enhedschef for 1813, Region Hovedstadens Akutberedskab
Helle Hageman Olsen, Direktør for Job, Social og Sundhed, Hillerød Kommune
Helene Rasmussen, Direktør for Social og Sundhed, Gentofte Kommune
Henrik Abildtrup, Social- og Sundhedsdirektør, Rødovre Kommune
Jette Bay, Organisatorisk brugerrepræsentant, medlem af Patientinddragelsesudvalget
Jørgen Steen Andersen, Praktiserende læge, PLO-Hovedstaden
Kai Nørrung, Organisatorisk brugerrepræsentant, formand for Patientinddragelsesudvalget
Katja Kayser, Direktør for Sundhed og Omsorg, Københavns Kommune
Kathri Markussen, Praktiserende læge, PLO-Hovedstaden
Katrine Ring Socialdirektør, Københavns Kommune
Lone Bjørklund, Vicedirektør, Region Hovedstadens Psykiatri
Morten Knudsen, Kommunaldirektør, Allerød Kommune
Morten Østergaard, Vicedirektør, Bornholms Hospital Bornholm
Niels Peter Møller, Direktør for Social og Sundhed, Brøndby Kommune
Nina Husfeldt Clasen, Enhedschef, Det nære sundhedsvæsen, CSU, Region Hovedstaden
Peder Reistad, Praktiserende læge, Formand PLO-Hovedstaden
Rene Priess Vicedirektør, Herlev Gentofte Hospital
Sille Arildsen​, Vicedirektør, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital
Susanne Poulsen, Vicedirektør, Rigshospitalet
Tina Holm Nielsen, Konstitueret vicedirektør, Amager Hvidovre Hospital
​Christian Hejlesen, Chefkonsulent, Det Fælleskommunale sundhedssekretariat (observatørpost)
Markus Hahn, Chefkonsulent, PLO-Hovedstaden (observatørpost)
Søren Sandahl, Konsulent, KL (observatørpost)
Winnie Brandt, Chefkonsulent, Enhed for det nære sundhedsvæsen, CSU (observatørpost)

Sekretariatet varetages af:

Kamilla Walther, sekretær, Specialkonsulent, Enhed for det nære sundhedsvæsen, CSU
Trine Cornelius, Konsulent, Det Fælleskommunale sundhedssekretariat
Nanna Hilm, Konsulent, Det Fælleskommunale sundhedssekretariat

Dagsordner og referater

Se mødekalender for Tværsektoriel strategisk styr​egruppe

Du kan finde bilag fra møderne under det hvert enkelt referatet. Det er kun muligt at finde bilag/dokumenter, der er endelige og godkendte. Redaktør