Tværsektorielt samarbejdsforum for data om aktivitet og økonomi

​Læs om gruppens opgaver, medlemmer, møder mv.

Tværsektorielt samarbejdsforum for data om aktivitet og økonomi er nedsat under Tværsektoriel strategisk styregruppe.

Samarbejdsforummet skal bidrage med data og dataanalyser i forhold til arbejdet med konkretisering af Sundhedsaftalens fokusområder, herunder med økonomivurderinger.

Se  kommissorium for Tværsektorielt samarbejdsforum for data om økonomi og aktivitet

Medlemmer

Se oversigten over medlemmer Tværsektorielt samarbejdsforum for data om aktivitet og økonomi

Formandskabet varetages af:

  • Inger Piper, Chefkonsulent, Center for Økonomi, Region Hovedstaden
  • Bente Andersen, Økonom, Rødovre Kommune
  • Anne Svanholm, Chefkonsulent, Københavns Kommune

Sekretariatet varetages af:

  • Belinda Rostgaard Hemmingsen, Konsulent, Center for Økonomi, Region Hovedstaden
  • Kommunal sekretær afventer.         

Mødekalender, dagsordener og referater

Her kan du se mødekalender, dagsordener og referater for Tværsektorielt samarbejdsforum for data om aktivitet og økonomi

Redaktør