Tværsektorielt samarbejdsforum for data om aktivitet og økonomi

​Læs om gruppens opgaver, medlemmer, møder mv.

Tværsektorielt samarbejdsforum for data om aktivitet og økonomi er nedsat under Tværsektoriel strategisk styregruppe.

Samarbejdsforummet skal bidrage med data og dataanalyser i forhold til arbejdet med konkretisering af Sundhedsaftalens fokusområder, herunder med økonomivurderinger.

Se  kommissorium for Tværsektorielt samarbejdsforum for data om økonomi og aktivitet

Medlemmer

Formandskabet varetages af:

 • Inger Piper, Chefkonsulent, Center for Økonomi, Region Hovedstaden
 • Bente Andersen, Økonom, Rødovre Kommune
 • Anne Svanholm, Chefkonsulent, Københavns Kommune

Sekretariatet varetages af:

 • Belinda Rostgaard Hemmingsen, Konsulent, Center for Økonomi, Region Hovedstaden
 • Kommunal sekretær afventer.        
Øvrige medlemmer:
 • Conni Christiansen, Chefkonsulent, Region Hovedstaden
 • Lisbeth Nielsen, Konsulent, Bornholms Regionskommune 
 • Helle Risager Lund, Chefkonsulent, Hvidovre Kommune 
 • Marie Nissen, Gladsaxe Kommune 
 • Peder Reistad, Praktiserende lægem PLO-H 
 • Markus Hahn, Chefkonsulent, PLO-H

Mødekalender, dagsordener og referater

Her kan du se mødekalender, dagsordener og referater for Tværsektorielt samarbejdsforum for data om aktivitet og økonomi

Redaktør