Tværsektorielle samarbejdsfora

Tværsektoriel strategisk styregruppe har nedsat fem tværsektorielle samarbejdsfora, som skal arbejde med praksisnære problemstillinger på tværs af planområderne inden for udvalgte områder.