Tværsektorielt samarbejdsforum for genoptræning og rehabilitering

​Læs om gruppens opgaver, medlemmer, møder mv.

Tværsektorielt samarbejdsforum for genoptræning og rehabilitering er nedsat under Tværsektoriel strategisk styregruppe.

Samarbejdsforummet arbejder med udvikling, konkretisering og opfølgning på indsatser vedrørende genoptræning og rehabilitering, fx praksisnære problemstillinger i relation til genoptræningsplaner, forløbsprogrammer, samt udvikling og opdatering af tværsektorielle genoptræningsforløbsbeskrivelser, snitfladekataloger og lignende.

Se kommissorium for arbejdsgruppen vedr. genoptræning og rehabilitering

Medlemmer

Formandskabet varetages af:

 • Therese Vitthøfft Dahl, Ledende terapeut, Afdeling for Fysio- og Ergoterapi, Rigshospitalet 

 • Mette Pia Noble, Leder af Træning og Aktivitet, Halsnæs Kommune

Sekretariatet varetages af:

 • Helene Rejkjær Hjorth, Udviklingsfysioterapeut, Halsnæs Kommune

 • Kamilla Walther, Specialkonsulent, Center for Sundhed, Region Hovedstaden

Øvrige medlemmer:

 • Lisbeth Ulnits, Herlev Gentofte Hospital

 • Helle Klingenberg Iversen, Rigshospitalet

 • Lisbet Lind, Nordsjællands Hospital

 • Naja Lotte Mark Henriksen, Bispebjerg Frederiksberg Hospital

 • Jette Christensen, Amager Hvidovre Hospital

 • Tanja Thor Møller, Københavns Kommune

 • Sanne Ingvorsen, Bornholms Regionskommune

 • Anita Haag, Gladsaxe Kommune

 • Karoline Winther-Lund, Københavns Kommune

 • Tabita Christensen, Tårnby Kommune

 • Winnie Bergstrøm, Glostrup Kommune

 • Anette Klahr, Psykiatrisk Center Nordsjælland


Mødekalender, dagsordener og referater

Her finder du mødekalender for arbejdsgruppen vedr. genoptræning, rehabilitering og hjælpemidler

Redaktør