Tværsektorielt samarbejdsforum for genoptræning og rehabilitering

​Læs om gruppens opgaver, medlemmer, møder mv.

Tværsektorielt samarbejdsforum for genoptræning og rehabilitering er nedsat under Tværsektoriel strategisk styregruppe.

Samarbejdsforummet arbejder med udvikling, konkretisering og opfølgning på indsatser vedrørende genoptræning og rehabilitering, fx praksisnære problemstillinger i relation til genoptræningsplaner, forløbsprogrammer, samt udvikling og opdatering af tværsektorielle genoptræningsforløbsbeskrivelser, snitfladekataloger og lignende.

Se kommissorium for arbejdsgruppen vedr. genoptræning og rehabilitering

Medlemmer

Formandskabet varetages af:

 • Therese Vitthøfft Dahl, Ledende terapeut, Afdeling for Fysio- og Ergoterapi, Rigshospitalet 

 • Mette Pia Noble, Leder af Træning og Aktivitet, Halsnæs Kommune

Sekretariatet varetages af:

 • Helene Rejkjær Hjorth, Udviklingsfysioterapeut, Halsnæs Kommune

 • Kamilla Walther, Specialkonsulent, Center for Sundhed, Region Hovedstaden

Øvrige medlemmer:

 • Therese Vitthøfft, Ledende terapeut, Rigshospitalet og Glostrup Hospital
 • Morten Østergaard, Ledende fysioterapeut, Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler 
 • Hanne Forbech Skall, Ledende fysioterapeut, Herlev og Gentofte Hospitaler
 • Lisbet Ærø Lind, Ledende terapeut, Nordsjællands Hospital 
 • Jette Christensen, Ledende fysioterapeut, Hvidovre og Amager Hospitaler
 • Camilla Schmeltzer, Ledende terapeut, Bornholms Hospital 
 • Mette Pia Noble, Leder af Træning og Aktivitet, Halsnæs Kommune 
 • Dorte Hoffland, Lægelig chef, Gentofte Kommune 
 • Lone Dahlstrøm, Leder af Sundhedsplejen og Børneterapien, Høje Taastrup Kommune 
 • Merete Røn Christensen, Centerchef, Københavns Kommune (SUF) 
 • Tashiea Stender Alstrup, Leder af genoptræning, Bornholms Regionskommune 
 • Berit Schwartz, Udviklingschef, Region Hovedstadens Psykiatri 
 • Charlotte Christine Grimstad, Leder af Træning og hjælpemiddelsområdet, Egedal Kommune 


Mødekalender, dagsordener og referater

Her finder du mødekalender for arbejdsgruppen vedr. genoptræning, rehabilitering og hjælpemidler

Redaktør