Tværsektorielt samarbejdsforum for genoptræning og rehabilitering

​Læs om gruppens opgaver, medlemmer, møder mv.

Tværsektorielt samarbejdsforum for genoptræning og rehabilitering er nedsat under Tværsektoriel strategisk styregruppe.

Samarbejdsforummet arbejder med udvikling, konkretisering og opfølgning på indsatser vedrørende genoptræning og rehabilitering, fx praksisnære problemstillinger i relation til genoptræningsplaner, forløbsprogrammer, samt udvikling og opdatering af tværsektorielle genoptræningsforløbsbeskrivelser, snitfladekataloger og lignende.

Se kommissorium for arbejdsgruppen vedr. genoptræning, rehabilitering og hjælpemidler

Medlemmer

Se oversigten over medlemmer for arbejdsgruppen vedr. genoptræning, rehabilitering og hjælpemidler

Formandskabet varetages af:

  • Therese Vitthøfft Dahl, Ledende terapeut, Afdeling for Fysio- og Ergoterapi, Rigshospitalet 

  • Mette Pia Noble, Leder af Træning og Aktivitet, Halsnæs Kommune

Sekretariatet varetages af:

  • Helene Rejkjær Hjorth, Udviklingsfysioterapeut, Halsnæs Kommune

  • Kamilla Walther, Specialkonsulent, Center for Sundhed, Region Hovedstaden

Mødekalender, dagsordener og referater

Her finder du mødekalender for arbejdsgruppen vedr. genoptræning, rehabilitering og hjælpemidler

Redaktør