Tværsektorielt samarbejdsforum for digital kommunikation

Læs om gruppens opgaver, medlemmer, møder mv.

Tværsektorielt samarbejdsforum for digital kommunikation er nedsat under Tværsektoriel strategisk styregruppe.

Tværsektorielt samarbejdsforum for digital kommunikation har til formål at sikre ensartet tværsektoriel digital kommunikation på tværs af planområderne med fokus skabe de bedst mulige forudsætninger for den lokale brug og implementering af de tekniske løsninger til digital kommunikation.

Samarbejdsforummet skal også sikre overblik over nationale og lokale digitale indsatser, og det som afsæt udvikle driftssamarbejdet om digital kommunikation i relation til det tværsektorielle patientforløb.

Her kan du se kommissorium for samarbejdsforum for digital kommunikation

Medlemmer

Formandskabet varetages af:

 • Tina Holm Nielsen, Vicedirektør, Amager-Hvidovre Hospital
 • Mette Harbo, Digitaliseringschef, Københavns Kommune

Sekretariatet varetages af:

 • Conni Christiansen, Chefkonsulent, Center for Sundhed, Region Hovedstaden   
 • Merete Halkjær, Konsulent, Københavns Kommune

Øvrige medlemmer:

 • Henrik Tafdrup, Samordningsleder, Samordningsudvalg Byen 
 • Lisa Jeppesen, It- og velfærdskonsulent, Samordningsudvalg Syd 
 • Lene Vibe Høyer, Ledende oversygeplejerske, Samordningsudvalg Nord
 • Anne Skjoldan, Digitaliseringschef, Samordningsudvalg Midt 
 • Peter Juul Jensen, Oversygeplejerske, Samordningsudvalg Bornholm 
 • Gitte Krogager, Teamleder, Psykiatriens Fælles Samordningsudvalg 
 • Marie Lønstrup, Sekretariatsleder, Psykiatriens Fælles Samordningsudvalg
 • Nanna Skovgaard, Enhedschef, Det Nære Sundhedsvæsen
 • Martin Thor Hansen, Sektionschef, CIMT 
 • Lau Bertholdt, Praktiserende læge og konsulent, KAP-H 
 • Niels Dreisler, Praktiserende læge, PLO-H

Mødekalender, dagsordener og referater

Her kan du se mødekalender, dagsordener og referater for Tværsektorielt samarbejdsforum for digital kommunikation

Redaktør