Tværsektorielt samarbejdsforum for digital kommunikation

Læs om gruppens opgaver, medlemmer, møder mv.

Tværsektorielt samarbejdsforum for digital kommunikation er nedsat under Tværsektoriel strategisk styregruppe.

Tværsektorielt samarbejdsforum for digital kommunikation har til formål at sikre ensartet tværsektoriel digital kommunikation på tværs af planområderne med fokus skabe de bedst mulige forudsætninger for den lokale brug og implementering af de tekniske løsninger til digital kommunikation.

Samarbejdsforummet skal også sikre overblik over nationale og lokale digitale indsatser, og det som afsæt udvikle driftssamarbejdet om digital kommunikation i relation til det tværsektorielle patientforløb.

Her kan du se kommissorium for arbejdsgruppe vedr. sundheds-it og elektronisk kommunikation.

Medlemmer

Se oversigt over medlemmer for arbejdsgruppe vedr. sundheds-it og elektronisk kommunikation. 

Formandskabet varetages af:

  • Mette Harbo, Digitaliseringschef, Københavns Kommune
  • Regional formand afventer                

Sekretariatet varetages af:

  • Conni Christiansen, Chefkonsulent, Center for Sundhed, Region Hovedstaden   
  • Kjeld Bo Christiansen, Chefkonsulent, Københavns Kommune

Mødekalender, dagsordener og referater

Her kan du se mødekalender, dagsordener og referater for Tværsektorielt samarbejdsforum for digital kommunikation

Redaktør