Tidligere arbejdsgrupper

Oversigt over tidligere arbejdsgrupper

Under Sundhedsaftalen 2015-2018 var der nedsat en række arbejdsgruppe under Den Administrative Styregruppe (nu Tværsektoriel strategisk styregruppe). De havde til opgave at udfolde en række konkrete indsatser fra aftalen.
Det drejer sig om:

Arbejdsgruppen vedr. sundheds-it og elektronisk kommunikation

Arbejdsgruppen vedr. data om aktivitet og økonomi

Arbejdsgruppen vedrørende genoptræning, rehabilitering og hjælpemidler

Arbejdsgruppen vedr. kronisk sygdom og patientrettet forebyggelse

Arbejdsgruppen vedr. forebyggelse af ind- og genindlæggelser

FMK-tværs

Tidsafgrænsede arbejdsgrupper

Arbejdsgruppen vedr. patientsikkerhed

Arbejdsgruppen vedr. borgerinddragelse

Arbejdsgruppen vedr. Nye samarbejdsformer

Leverancer fra disse arbejdsgrupper fremgår under siderne Samarbejdsaftaler og Anbefalinger og baggrundsviden

Her kan du se Samarbejdsaftaler

Her kan du se Anbefalinger og baggrundsviden

Redaktør