​​

Dine EU-muligheder

Kommuner og regioner har gode muligheder for EU-støtte til projekter, der forbedrer opgaveløsningen og skaber værdi for borgerne. Du kan udnytte disse EU-muligheder med hjælp fra Greater Copenhagen EU Office. Kontakt os gerne for at høre mere.

​EU støtter samfundsløsninger

EU støtter kommunale og regionale udviklingsprojekter, der adresserer en samfundsmæssig udfordring på en ny og bedre måde end eksisterende praksis. EU-projekter er ofte større end danskstøttede projekter, men kan også være mindre pilotprojekter, og der kræves ikke altid in​ternationale partnere. Gennem EU-projekter kan man få adgang til den nyeste viden inden for det område, man ønsker at udvikle, inspirerende samarbejdspartnere og medfinansiering til typisk udvikling og demonstration af nye lokale løsninger.

Hos GCPHEU kan vi hjælpe med at matche politiske prioriteter og udviklingsopgaver i din kommune eller region med muligheder for EU-støtte. Vores rådgivning fokuserer på sundhed, grøn omstilling og digitalisering og i projektudviklingsteamet er vi specialiseret inden for de områder, du kan se angivet under hver EU-konsulent. 

EU-projekter løser langsigtede udfordringer

For at søge EU-støtte kræver det, at man kan definere en langsigtet udfordring eller mulighed, som kommunen eller regionen er villig til at bruge erfarne medarbejderes tid på at udvikle, teste eller demonstrere nye løsninger på. Man behøver ikke selv koordinere et internationalt projekt for at opnå EU-støtte. Ofte giver det bedre mening for en kommune eller region at indgå som partner i et EU-projekt ledet af et universitet eller en anden type organisation, der er vant til at håndtere EU-projekter, herunder ansøgning skrivning, tværnational koordination og afrapportering.

Hos Greater Copenhagen EU Office går vi i dialog med dig om, hvordan et EU-projekt kunne adressere en langsigtet udfordring eller mulighed i din kommune eller region, og hvilke partnere i Danmark og udlandet I kunne samarbejde med for at skabe størst mulig værdi.

Flere ressourcer til bedre løsninger

Værdien af EU-projekter er ikke kun de penge, EU-støtten tilfører, men også de ekstra ressourcer, som partnerne i projekter lægger i at skabe resultater, kommunen eller regionen kan bruge i opgaveløsningen. Jo større engagement I selv lægger i projektet, jo større værdi skabes der ofte for kommunen eller regionen. Nogle EU-projekter handler fx om at blive klogere på et område, før der skal laves en ny strategi eller handlingsplan, mens andre EU-projekter udvikler og afprøver nye løsninger, som spiller mere direkte ind til driften.

Hos Greater Copenhagen EU Office faciliterer vi gerne en god dialog med partnere i Danmark og udlandet om, hvad din kommune eller region kan bidrage med, og hvad I forventer at få ud af EU-projektet. Derudover kan vi hjælpe med at finde europæiske samarbejdspartnere, der har relevant viden, erfaringer og/eller løsninger, som I kan få gavn af.

​Sundt, grønt og digitalt besluttet internationalt

Der findes rigtigt mange forskellige EU-programmer, der støtter projekter inden for forskellige områder og fungerer på forskellige måder. Greater Copenhagen EU Office​ hjælper østdanske kommuner og regioner i gang med udviklingsprojekter inden for sundhed, grøn omstilling og digitalisering, og vores rådgivning fokuserer på EU-programmer, hvor tildelingen af midler besluttes internationalt.​


Redaktør