Dine EU-muligheder

​GCPHEU har indgående viden om EU-programmer og tilbyder rådgivning om ansøgning om EU-midler. Se vores webinarer og læs mere om relevante EU-programmer.

Se vores webinarer her:

Webinar for LIFE-programmet (åbner i nyt vindue)

Webinar om muligheder i Green Deal (åbner i nyt vindue)

GCPHEU rådgiver om følgende EU-programmer:

 • Horizon Europe: EU's rammeprogram for forskning og innovation i programperioden 2021-2027. Horizon Europe støtter grundforskning, strategisk og anvendt forskning, innovation, virksomheders produktudvikling samt offentlige innovative indkøb. Brug vores tjekliste for at få et overblik over kravene til en Horizon-ansøgning: 
  Hent vores Pdf-fil: Åbner i nyt vindue/ny faneHorizon-tjekliste (pdf, åbner i et nyt vindue). 
 • COSME: Et EU-program, som har til formål at styrke europæiske virksomheders konkurrenceevne og bæredygtighed samt fremme iværksætterkulturen og forbedre SMV'ers vækst i EU. 

 • Connecting Europe Facility: Fremme udbygningen af infrastruktur på det transeuropæiske transportnet (TEN-T). Transport-, telekommunikations- og energisektoren. 

 • ELENA: EU's program til støtte af energieffektiviseringer. Teknisk assistance til at gøre lokale myndigheders udbud mere grønne og innovative.  

 • Eurostars: Støtter innovative forsknings- og udviklingsprojekter i små og mellemstore virksomheder

 • ERA-NET: Europa-Kommissionens instrument til at øge samarbejde og koordination af forskningsaktiviteter, der foregår på nationalt og regionalt niveau i EU-medlemslandene og associerede lande, herunder udvikling af fælles aktiviteter f.eks. opslag.

 • URBACT: Erfaringsudvekslingsprogram der har til formål at fremme bæredygtig byudvikling.

 • Urban Innovation Actions: Test af innovative løsninger (inkl. materiel og infrastruktur), der adresserer udfordringer relateret til bæredygtig byudvikling. 

 • LIFE: Støtter initiativer og projekter inden for forbedring af miljø, naturkonservering og klimatilpasning på tværs af EU. 

 • Folkesundhedsprogrammet: Fremme sundhed, herunder mindske social ulighed på sundhedsområdet, gøre sundhedssystemer mere bæredygtige og innovative og fremme innovation på sundhedsområdet. 

 • Interreg: Interregionalt erfaringsudvekslingsprogram om udvikling og implementering af handlingsplaner primært indenfor erhvervsfremme, miljø og transport Redaktør