Dine EU-muligheder

​GCPHEU har indgående viden om EU-programmer og tilbyder rådgivning om ansøgning om EU-midler. Læse mere om programmer og muligheden for at modtage finansiel støtte med forprojektordningen her.

EU-forprojektordning 
– finansiering til at søge EU-midler

GCPHEU tilbyder kommuner og regioner økonomisk støtte til at forberede EU-ansøgninger. Universiteter i GCPHEU kan få del i forprojektmidlerne under forudsætning af deltagelse af mindst én kommune i Region Hovedstaden eller Region Sjælland. Forprojektstøtten kan dække udgifter i forbindelse med udarbejdelse af en ansøgning fx: 

 • refundering af arbejdstimer
 • konsulenthonorar
 • udgifter til rejser og repræsentation

Støttebeløb: 

 • Hvis I er partner i et EU-projekt: op til 30.000 kr.
 • Hvis I har en ledende rolle i et EU-projekt: op til 100.000 kr.

EU-forprojektordningen søger I ved at udfylde og indsende ansøgningsskemaet til GCPHEU. EU-forprojektansøgningen skal indsendes til Greater Copenhagen EU Office senest en måned inden EU-programmets ansøgningsfrist. Samme organisation kan maksimalt få udbetalt 200.000 kr. om året fra forprojektordningen. 

Hent beskrivelse af forprojektordningen (åbner i et nyt vindue)

Hent vejledning til GCPHEUs for-projektordning (åbner i et nyt vindue)

Hent ansøgningsskema til EU-forprojektsordning

Hent timeregistreringsskema

Hent udgiftsoversigt 


GCPHEU rådgiver om følgende EU-programmer:

 • Horizon 2020: EU's rammeprogram for forskning og innovation i programperioden 2014-2020. Horizon 2020 støtter grundforskning, strategisk og anvendt forskning, innovation, virksomheders produktudvikling samt offentlige innovative indkøb. Brug vores tjekliste for at få et overblik over kravene til en Horizon 2020-ansøgning: 
  Hent vores Horizon-tjekliste(pdf, åbner i et nyt vindue). 
 • COSME: Et EU-program, som har til formål at styrke europæiske virksomheders konkurrenceevne og bæredygtighed samt fremme iværksætterkulturen og forbedre SMV'ers vækst i EU. 

 • Connecting Europe Facility: Fremme udbygningen af infrastruktur på det transeuropæiske transportnet (TEN-T). Transport-, telekommunikations- og energisektoren. 

 • ELENA: EU's program til støtte af energieffektiviseringer. Teknisk assistance til at gøre lokale myndigheders udbud mere grønne og innovative.  

 • Eurostars: Støtter innovative forsknings- og udviklingsprojekter i små og mellemstore virksomheder

 • ERA-NET: Europa-Kommissionens instrument til at øge samarbejde og koordination af forskningsaktiviteter, der foregår på nationalt og regionalt niveau i EU-medlemslandene og associerede lande, herunder udvikling af fælles aktiviteter f.eks. opslag.

 • URBACT: Erfaringsudvekslingsprogram der har til formål at fremme bæredygtig byudvikling i perioden 2014-2020. 

 • Urban Innovation Actions: Test af innovative løsninger (inkl. materiel og infrastruktur), der adresserer udfordringer relateret til bæredygtig byudvikling. 

 • LIFE: Støtter initiativer og projekter inden for forbedring af miljø, naturkonservering og klimatilpasning på tværs af EU. 

 • Folkesundhedsprogrammet: Fremme sundhed, herunder mindske social ulighed på sundhedsområdet, gøre sundhedssystemer mere bæredygtige og innovative og fremme innovation på sundhedsområdet. 

 • Interreg: Interregionalt erfaringsudvekslingsprogram om udvikling og implementering af handlingsplaner primært indenfor erhvervsfremme, miljø og transport 

Redaktør