Begynd din Interreg ØKS-ansøgning allerede nu

​Det kommende Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak-program for 2021-2027 er på trapperne og forventes godkendt af Europa-Kommissionen, så første indkaldelse til det nye program kan offentliggøres i starten af 2. kvartal 2022. Læs om de forventede forskelle på det nuværende og det kommende program her, samt hvordan Greater Copenhagen EU Office og sekretariatet for Interreg-ØKS kan hjælpe interesserede ansøgere med at komme i gang og søge støtte. 

Vent...

Fra det gamle til det nye ØKS-program

Det nye Interreg-ØKS program forventes at have et budget på 139 millioner euro til projektudvikling i ØKS-geografien. Foruden Region Sjælland og Region Hovedstaden tæller dette ni andre regioner inkl. Region Midt- og Nordjylland samt regioner i Sydnorge og det sydvestlige Sverige, som kan søge EU-støtte under Interreg ØKS-programmet. I det kommende program kan støtteprocenten blive hævet fra 50% til 60%, mens den 3-årige projektperiode fortsætter.

I det kommende program fortsætter den grundlæggende projektform, som den er nu. For at kunne søge midler til projekt-udvikling i Interreg-ØKS skal et partnerskab stadig have deltagere fra mindst to af landene i ØKS-geografien og have en offentlig aktør som koordinerende lead-partner. Projektperioden vil forsat være tre år som udgangspunkt uden loft på projektets samlede budget. Der arbejdes på at forenkle afrapporteringsprocessen, så den i fremtiden bliver mindre ressourcekrævende for partnerskaberne. Deltagelse fra partnere udenfor ØKS-geografien er også en mulighed, men projektet skal skabe værdi for en eller flere regioner i ØKS-geografien. Tidligere har det ikke været muligt at anvende mere end 20% af programmets samlede budget udenfor geografien.  Dette loft forventes dog afskaffet.

Temaerne for det kommende ØKS-program vil i høj grad ligne det nuværende, og spørger man Lone Hylander, projektrådgiver i Interreg-ØKS-sekretariatet, "så er der ikke noget, man kan lave i det nuværende program, som man ikke vil kunne lave i det kommende." 

Dog udvides temaerne en anelse med flere undertemaer under klima og innovation. Således kan man i det kommende program søge midler til projekter inden for temaerne, der fremgår af den nederste faktaboks til højre på siden. Således åbnes der nu op for at søge til klimatilpasningsindsatser og bredere initiativer inden for cirkulær økonomi – alt sammen inden for rammen af den nye PO2 .

GCPHEU og for-projekter

Hos Greater Copenhagen EU Office hjælper vi interesserede ansøgere med råd og vejledning om adgang til EU-funding. Vi tilbyder desuden støtte til dannelse af partnerskaber samt kompetenceudvikling, vidensdeling og etablering af kontakt til potentielle internationale partnere.

Ligeledes giver GCPHEU's forprojektordning mulighed for at søge op til 100.000 kr. i finansiering til at skrive en EU-ansøgning.

Hvordan kan du bruge Interreg-ØKS-sekretariatet?

ØKS-sekretariatet tilbyder proaktiv og specialiseret hjælp til interesserede partnerskaber lige fra projektidé til afrapportering. Sekretariatet tilbyder hjælp til sparring og afklaring af projektidé og matchmaking med andre aktører samt feedback og sparring på projektansøgninger og budgetter inden selve ansøgningen. 

Skulle Lone Hylander give et tip til interesserede aktører, "så er det at kontakte sekretariatet allerede nu for at få hjælp til udviklingen af projektidé, da det tager lang tid at ansøge."

Brobyggerprojekter

Interreg-ØKS giver desuden mulighed for allerede nu at søge op til 100.000 euro til korte brobyggerprojekter med en varighed på 12 måneder og en enklere afrapportering. Brobyggerprojekter skal bygge bro til det kommende ØKS-program og forberede partnerskaber på at ansøge. Da brobyggerprojekter er under det gamle program, er støtteprocent på 50%. Midlerne i brobyggerprojekterne kan for eksempel anvendes til at lave analyser af problemstillinger, der kan arbejdes videre med i et stort projekt i den kommende programperiode. Eller til at danne og klargøre partnerskaber til fremtidig projektudvikling.

Brobyggerprojekterne skal søges inden for det nuværende programs temaer og der er samme krav til partnerskaberne som til almindelige ØKS-forprojekter. Der er åbent for ansøgninger, men der lukkes herfor i sommerperioden mellem den 11. juni og 16. august.

Hør mere

Hvis du er interesseret i at høre mere om det kommende Interreg-ØKS program eller de muligheder ØKS-sekretariatet stiller til rådighed, kan du finde kontaktinformationer på sekretariatets hjemmeside.

Eller du kan kontakte Mette Mouritsen fra Greater Copenhagen EU Office på mmhm@cphoffice.eu for yderligere information og hjælp til at tilgå Interreg-ØKS.

Opdateret 29.06.2021

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor