​​​​​​​​​


”Ja tak” og 75 mio. kroner fra EU til cirkulær økonomi i Danmark

​I marts 2021 indsendte et stærkt dansk konsortium en ansøgning om EU-støtte til at implementere den kommende Affaldsplan i Danmark i et 8-årigt projekt. Det hedder Circular Economy Beyond Waste og har hele 40 partnere med Region Midtjylland og dernæst Region Hovedstaden og Miljøstyrelsen i spidsen. Europa-Kommissionen har nu godkendt ansøgningen og bevilliget 75 millioner kroner til projektet.

Vent...

Begrænsning af både ressourcespild, miljøbelastning og klimaskade - det er de alment anerkendte fordele af en cirkulær økonomi i forhold til den måde, vi håndterer ressourcer og affald i Danmark og EU i dag, hvor Danmark indtager en kedelig førsteplads med EU's højeste årlige produktion af affald per borger. 

Udfordringen og det integrerede projekt

Men på trods af at fordelene er kendte, så er omstilling til cirkulær økonomi ofte en rigtig stor udfordring. Nogle gange er det teknologien, der mangler for at kunne genanvende en affaldsfraktion som fx tekstiler eller fødevarekartoner. Andre gange mangler der aftagere af den sekundære råvare, der kommer ud af affaldsbehandlingen. Og rigtigt ofte mangler der etablerede forretningsmodeller omkring genbrug, reparation og genanvendelse af materialer, der kan muliggøre deres cirkulære brug. ​

Derfor er samarbejde et kodeord for at opnå resultater, fortæller Ida Tange, konsulent inden for cirkulær økonomi i Region Hovedstadens Center for Regional Udvikling:

"For at projektet skal bidrage til det ambitiøse mål om, at ingen produkter bliver til affald, er det helt afgørende at tackle alle de sammenhængende udfordringer, der lige nu står i vejen for øget cirkularitet i Danmark. Derfor skal der både arbejdes med bl.a. offentlige indkøb, forretningsmodeller og kommercialisering, men også kompetenceopbygning af offentlige medarbejdere og ledere, så de bliver klædt bedre på til at bidrage til omstillingen i deres daglige arbejde," fortæller hun.

Halvandet år med ansøgningen

Teamet og indsatsen i Region Hovedstaden har været ledet af Ditte Vesterager Christensen, der har arbejdet med ansøgningen i samlet halvandet år og fortalte om den proces i vores årsberetning 2020.

"I forberedelsen af ansøgningen har vi samlet kommuner, affaldsselskaber og andre aktører til en fælles dialog om, hvordan aktørerne kan arbejde med affaldsforebyggelse og cirkulær affaldshåndtering. Og så har vi faciliteret udviklingen og konkretiseringen af delprojekter, som kunne indgå i ansøgningen og give værdi i det samlede projekt," fortæller Ditte og supplerer:​

"Sammen med Region Midt har vi desuden udviklet et koncept, der binder alle delprojekterne sammen. Herunder også indsatser som adresserer centrale udfordringer, der går på tværs af alle delprojekter blandt andet kompetenceopbygning, rammevilkår og effektmåling."

Investering og innovation

EU skærper med jævne mellemrum kravene til affaldsforebyggelse og affaldsbehandling i EU for at omstille til cirkulær økonomi. Men implementering af de nationale affaldsplaner, der skal omsætte de stigende ambitioner om cirkularitet, kræver investeringer og innovation for at løse omstillingens store udfordringer.

CE Beyond Waste er derfor et integreret projekt, der skal teste, demonstrere og kapacitetsopbygge til de løsninger, som kan bane vejen til mere cirkulær økonomi. Projektet involverer partnere i og omkring affaldssektoren, for udover landets to befolkningsrigeste regioner og Miljøstyrelsen er der nemlig både virksomheder, universiteter og kommuner med.

Sammen skal de finde løsninger på de forhindringer, der står i vejen for en bedre affaldsforebyggelse og affaldsbehandling. Det skal ske med 15 delprojekter, der skal styrke den cirkulære omstilling på tværs af partnerskabet. Delprojekterne stiller skarpt på enkelte affaldsfraktioner for at overvinde alt fra teknologiske hindring​er for genanvendelse af tekstiler til at etablere nye forretningsmodeller for biologisk affald.​

Grønne indkøb skal gavne Gentoftes Kommunes borgere

 Et af de østdanske delprojekter står Gentofte Kommune i spidsen for. Kort fortalt, så handler projektet om at opgradere kommunens evne til at købe bæredygtigt ind. Det skal sikre grønnere indkøb og en højere grad af bæredygtighed og fokus på cirkulær økonomi, uden at man belaster kommunens økonomi.

Det skal blandt andet ske gennem kompetenceudvikling, effektberegninger, strategisk forankring og opdaterede tekniske krav, så udbudskonsulenterne bliver skarpere til at købe grønt og bæredygtig ind, uden at udgifterne stiger, fortæller Ann Faber Ginness, miljøøkonom i Gentofte Kommune:

"Bæredygtighed, bedre holdbarhed og kvalitet skal komme borgerne til gode," fortæller hun.

I projektet skal seks deltagerkommuner efterfølgende teste værktøjerne og implementere de forskellige modeller, der bliver udarbejdet under kyndig vejledning og sparring fra ekspertpanel bestående af nøgleinteressenter til den grønne dagsorden.

Ann Faber Ginness fortæller, at det er første gang, at Indkøb i Gentofte Kommune påtager sig rollen som delprojektleder for et EU-projekt inden for cirkulær økonomi og grøn omstilling – og det er en styrke, fortæller hun:​

"Vi håber, at mange andre kommuner kan identificere sig med os, der er startet fra scratch og har fået det til at fungere, og at det kan være med til at inspirere andre mindre kommuner til at tage tovholderrollen eller deltage i et EU-projekt, selvom man måske ikke har en dedikeret afdeling til denne type projekter eller en masse tidligere ​erfaring."

Startskud 2022

Efter grønt lys fra Europa-Kommissionen vil de 40 partnere gå i gang start 2022. I løbet af de næste 8 år skal der klarlægges barrierer og banes vej for cirkulær økonomi i hele Danmark, og vi glæder os til at følge med.  ​​


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor