Aftale om europæisk klimalov på plads

​SKET I EU: Efter lange forhandlinger er EU-landene blevet enige om en klimalov, der skal reducere CO2-udledningen med mindst 55 procent i 2030 og gøre kontinentet klimaneutralt i 2050. 

Vent...

​Det er EU's tre politiske institutioner, Europa-Kommissionen, Europa-Parlamentet og Rådet for Den Europæiske Union, der har forhandlet om loven, og som d. 21. april indgik en foreløbig politisk aftale.

Klimaloven er en af grundpillerne i Den europæiske grønne pagt. Allerede i juli 2019, da den dengang nyvalgte Kommissionsformand, Ursula von der Leyen, fremlagde sine politiske prioriteter, var målet om klimaneutralitet i 2050 på bordet. I marts 2020 fulgte så et reelt forslag fra Kommissionen til en klimalov, og i september 2020 højnede von der Leyen emissionsreduktionsmålet for udledning af drivhusgasser for år 2030 fra 40 til 55 procent i sin State of the European Union-tale. 

55 procent

Og det er denne procentsats, der har været det helt store debatemne i de lange forhandlinger.

På et topmøde i december blev EU's 27 statsledere enige om reduktionen på de 55 procent set i forhold til 1990-nivauet, men sidenhen har Europa-Parlamentet og forskellige interesseorganisationer kæmpet for at få hævet det tal til 60 procent. Det ønske er dog ikke blevet en realitet.

Med aftalen bliver der også oprettet et uafhængigt, videnskabeligt klimaråd med 15 medlemmer, der vælges for fire år ad gangen. Medlemmer skal være erfarne, videnskabelige eksperter med forskellige nationaliteter, og der må maksimalt sidde to medlemmer fra samme land samtidigt. Klimarådet skal overvåge og rådgive landene og Europa-Kommissionen om klimaforandringer. Ifølge Science in Business bliver det EEA (European Environmental Agency), der skal udpege medlemmerne og agere sekretariat for rådet, men det er endnu ikke meldt officielt ud.

Hvad ellers?

Udover lovfæstelsen af de to store mål, så indeholder aftalen en række andre punkter og initiativer heriblandt et tilsagn om negative emissioner efter 2015 og påbegyndelse af en proces med at fastsætte et klimamål for 2040.

Derudover anerkender man behovet for at øge EU's kulstofdræn gennem en mere ambitiøs forordning om arealanvendelse, ændringer i arealanvendelse og skovbrug.

Du kan læse mere om de øvrige punkter her.

Hvad skal der ske nu?

Klimaloven skal nu formelt stemmes igennem i Europa-Parlamentet og af de 27 regeringer i Det Europæiske Råd. På nuværende tidspunkt er loven ikke offentliggjort, og de konkrete konsekvenser af den kender vi ikke endnu. Kommissionen vil til sommer komme med sit udspil med tiltag til, hvordan Europa opnår klimaneutralitet i 2050 og bliver 'fit for 55', som Kommissionens plan mod 2030, vil hedde. Man forventer, at den plan vil komme i juni 2021.

De helt konkrete tiltag kender vi derfor ikke endnu, men Kommissionen har i sit arbejdsprogram beskrevet, at planen vil dække indsatser inden for alt fra vedvarende energi, energieffektivisering i bygninger, handel med emissioner og meget mere. Det bliver spændende at følge.


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor