Fit for 55: Lovpakke, der vil gøre grønne ambitioner til virkelighed

​I april måned blev EU-landene enige om en klimalov, der skal reducere CO2-udledningen med mindst 55 procent i 2030 og gøre kontinentet klimaneutralt i 2050. For at blive ’Fit for 55’ har Europa-Kommissionen d. 14. juli udgivet en lovforslagspakke med konkrete initiativer til at opnå målene. Vi tager her et kig på pakken, men også hvilke EU-programmer og -fundingmuligheder, der kan være med til at sætte skub i Europas grønne omstilling.

Vent...

​Selvom tankerne måske falder på vægttab og kondicykler, når man hører titlen ’Fit for 55’, så er det langt fra det, som lovpakken drejer sig om. I stedet er det en samlet række tiltag på klima- og energiområdet, der skal være med til at omdanne emissionsreduktionsmålet og klimaneutralitetsmålet fra gode ambitioner til virkelighed. Klimaloven, og dermed også Fit for 55-pakken, er en af grundpillerne i Den europæiske grønne pagt, som Kommissionsformand Ursula von der Leyen præsenterede helt tilbage i december 2019.

Opdateringer og nye forslag

Pakken består både af opdateringer af eksisterende love, mens også helt nye lovforslag. En af opdateringerne handler om at revidere EU's emissionshandelssystem (ETS) og sænke det samlede emissionsloft yderligere og øge den årlige reduktionssats og blandt andet også udfase de gratis emissionskvoter til luftfarten.  Derudover foreslår Europa-Kommissionen, at EU-medlemslandene bør bruge alle deres indtægter fra emissionshandel på klima- og energirelaterede projekter.

En anden stor del af planen er, at Europa-Kommissionen ønsker at øge sit bindende mål for vedvarende energis andel af energiforbruget til 40 pct. i 2030 i stedet for de nuværende 32 pct.

Blandt de nye initiativer er blandt andet en grænsetilpasningsmekaniske for kulstof ved navn CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism). Her vil man indføre en CO2-afgift på en række udvalgte produkter, der importeres til EU. Det skal forhindre, at europæiske virksomheder placerer deres fabrikker udenfor Europa, hvor kravene til CO2-udledning ikke er nær så skrappe – det er det, der kendes som kulstoflækage.

Renovering af offentlige bygninger og farvel til ’sorte’ biler.

Fit for 55-pakken indeholder forslag om en lang række emner; skovbrug, luftfart, skibsfart og renovering af offentlige bygninger.

Sidstnævnte indebær, at den offentlige sektor skal renovere 3 % af sine bygninger hvert år. Det skal blandt andet skabe arbejdspladser og nedbringe energiforbruget.
Et af de forslag, som tiltrak meget opmærksomhed, da pakken blev offentliggjort i går eftermiddag er, at Europa-Kommissionen vil sætte strengere standarder for CO2-emissioner for personbiler og varevogne. De vil kræve, at de gennemsnitlige emissioner fra nye biler reduceres med 55 % fra 2030 og 100 % fra 2035 i forhold til 2021-niveauet. Det vil sige, at alle nye biler, der registreres fra og med 2035, vil være nulemissionskøretøjer.

Dette er blot et overfladisk overblik over pakkens indhold, men du finder meget mere om den omfattende plan hos Europa-Kommissionen her:

De næste mange måneder skal medlemslandene forhandle om lovforslagene. Greater Copenhagen EU Office følger naturligvis med i arbejdet og står som altid klar til at hjælpe østdanske kommuner, regioner, universiteter, hospitaler og virksomheder med projektudvikling og interessevaretagelse. 


EU stiller en lang rækker fundingprogrammer til rådighed for at kunne omsætte de høje politiske ambitioner i Fit for 55 i konkrete resultater på jorden, som vi har samlet i faktaboksen til højre.


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor