STRING: En fremtidig grøn megaregion i Nordeuropa?

​Megaregioner er netværk af byer og regioner, der i fællesskab kan løse nogle af de udfordringer, der kan være forbundet med urbanisering. STRING-regionen, der strækker sig fra Hamborg til Oslo, har ambitioner om at blive en grøn megaregion, men hvad kræver det egentlig?

Vent...

​I en verden hvor byer huser halvdelen af klodens befolkning, bør man aktivt forholde sig til de miljøer, folk bor i. Storbyer eller såkaldte "megacities" er nemlig ikke uproblematiske. Sådan indledte Sophie Hæstorp Andersen, Regionsrådsformand i Region Hovedstaden, arrangementet "A Green Megaregion in Northern Europe", som hun var moderator på.

Storbyer kan opleve problemer i forhold til infrastruktur, forurening, huspriser og ulighed i samfundet. Disse udfordringer kan dog løftes af megaregioner, der er et samarbejde mellem byer og regioner om at fremme grønne, sunde og innovative løsninger samt skabe større økonomisk velstand for flere borgere.

Derfor havde Region Hovedstaden og Region Sjælland sammen med partnere i STRING-samarbejdet inviteret til et online event som en del af European Week of Regions and Cities (EWRC). I fokus var megaregioners potentiale til at levere på EU's mål for den grønne omstilling (Green Deal) og STRING's vision om at skabe en megaregion, der er bundet sammen af bæredygtig infrastruktur og drevet af grøn vækst.

Hvad kan megaregioner?

Til at fortælle om megaregioners potentiale havde STRING inviteret Soo-Jin Kim fra OECD's Urban Policy-afdeling. STRING har nemlig for nylig indgået et partnerskab med OECD, der skal munde ud i konkrete policy-anbefalinger om, hvad det vil kræve for STRING-geografien at blive en førende megaregion.

"Even if you are not big yourself, you can still think big and act big together with your neighbours" lød det fra Soo-Jin Kim, som fremhævede, at megaregioner udgør et alternativ til ulemperne ved urbaniseringen i megacities. Megaregioner er funktionelle enheder, som binder forskellige arbejdsmarkeder sammen. For virksomheder giver det adgang til flere kunder og leverandører, og for arbejdskraften giver det adgang til flere typer af jobs og fritidsaktiviteter.

Infrastruktur og transportsystemer er nogle af de vigtigste forudsætninger for at skabe en sammenhængende megaregion, der linker byer og arbejdsmarkeder, og gør det muligt, at boliger og arbejdspladser kan placeres uden for de helt store byområder.

STRING er frontløber inden for grøn og digital mobilitet

Også Martin Zeitler fra Europa-Kommissionens DG Move fremhævede betydningen af grænseoverskridende transportinfrastruktur, ikke blot for megaregioner, men også for EU's regionale sammenhængskraft.

Netop på infrastrukturområdet er der store projekter under udvikling i Nordeuropa, kunne Helena Holmberg, viceformand for Västra Götalands regionale udviklingsråd, fortælle. Femern Bælt Forbindelsen er f.eks. et afgørende transportinfrastrukturprojekt, som skal sikre en bedre transportadgang mellem Skandinavien og Centraleuropa. Hun understregede bl.a. også betydningen af en bedre togforbindelse mellem Göteborg og Oslo, behovet for en metro mellem København og Malmø samt en vej og banetunnel mellem Helsingør og Helsingborg som afgørende for STRING-geografiens vækstmuligheder. Tværnational infrastruktur har nemlig afledt positive effekter for f.eks. jobskabelse og konkurrenceevne, men også sociale forhold og miljøforbedringer. 

Og netop klimaet er helt centralt for Kommissionens planer om at gøre den europæiske transportsektor grønnere og mere digital og dermed kunne levere på Kommissionens Green Deal-mål om at mindske CO2-udledning med mindst 50% i 2030 og gøre Europa til det første klimaneutrale kontinent i 2050. Ifølge Zeitler er STRING-regionerne frontløbere inden for brugen af f.eks. elektrisk mobilitet og digitalisering, og de er derfor oplagte til at lede an i den grønne omstilling og inspirere andre regioner til at tænke i innovative og grønne mobilitetsløsninger.

Kan STRING positionere sig som megaregion?

I november afholder STRING og OECD en række konferencer, hvor drøftelserne om megaregionen fortsætter. Resultaterne fra drøftelserne skal føde ind i OECD's analyse af STRING's megaregionspotentiale. Derfor kunne Soo-Jin Kim på EWRC-eventet endnu ikke løfte sløret for OECD's konklusioner og anbefalinger. STRING's vision og partnerskabet, der arbejder henimod at blive en megaregion, er dog på plads. Er man interesseret i at vide mere om megaregioner og STRING-samarbejdet, kan man lytte med til de fire online-konferencer, der afholdes i løbet af næste måned.

Har du lyst til at se STRING's EWRC-event, så kan det ses, hvis du klikker her.  


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor