FN's Internationale Handicapdag: Region Hovedstanden sætter fokus på tilgængelighed

​​I forbindelse med FN's Internationale Handicapdag den 3. december sætter Region Hovedstaden igen fokus på, at alle skal have god og lige adgang til sundhedsydelser. Derfor tilbydes alle praktiserende behandlere i regionen den gratis tilgængelighedsmærkning God Adgang.

​Mennesker, der lever med et handicap, vil ofte have brug for nogle særlige adgangsforhold når de skal til behandling hos fx læge, fysioterapeut, psykolog eller kiropraktor. Hvis man sidder i kørestol har man brug for en rampe, når man skal op ad trin og er man svagtseende, har man brug for tydelig markering af glaspartier. Hvilke adgangsforhold man har brug for varierer fra person til person og med typen af handicap. Det er derfor nødvendigt at kunne orientere sig om klinikkernes adgangsforhold for at kunne vælge behandler. Derfor tilbyder Region Hovedstaden gratis mærkning og medlemskab af God Adgang, der registrerer og formidler oplysninger om tilgængelighed til alle praktiserende behandlere med overenskomst med regionen.

"Det er vigtigt, at borgere i Region Hovedstaden har lige adgang til sundhedsvæsenet og det gælder selvfølgelig også i praksissektoren. Der er krav om god tilgængelighed ved nybyggeri, men det er en udfordring, når klinikker er placeret i bygninger, hvor man ikke havde handicaptilgængelighed for øje, da bygningen blev bygget. Det er derfor enormt vigtigt, at mennesker med et handicap kan få information om adgangsforholdene, inden de vælger en behandler. Det giver patienten en større autonomi og tryghed. Derfor gør vi i anledning af FN's internationale handicapdag opmærksom på regionens gratis mærkeordning God Adgang," udtaler formanden for Region Hovedstadens Udvalg for forebyggelse og sammenhæng, Qasam Nazir Ahmad (Å).

Med det gratis konsulentbesøg fra God Adgang får man tildelt op til syv God Adgang-mærker, der retter sig mod de forskellige slags handicap og udarbejdet en beskrivelse af praksissen. Beskrivelsen bliver herefter tilgængelig på hjemmesiderne godadgang.dk og sundhed.dk og kan lægges på behandlerens egen hjemmeside. Informationen er nyttig, selv hvis praksis ikke har gode adgangsforhold. Derved bliver det muligt at forberede sig hjemmefra, eller tage en pårørende eller hjælper med, hvis der er behov for det.

God Adgang rådgiver desuden om hvordan klinikkens tilgængelighed kan forbedres. Ofte kan små forandringer have en stor betydning for mennesker med en bestemt type handicap. Det kan eksempelvis være en håndliste i trappeopgangen, der kan betyde at en gangbesværet alligevel kan komme op, eller skiltning i klinikken, der har betydning for hørehæmmede og mennesker med læsevanskeligheder.

Redaktør