Til praksis

​Uanset hvordan din praksis er indrettet, er information om tilgængeligheden vigtig viden for mennesker med en funktionsnedsættelse, når de skal planlægge et besøg i din praksis. Med God Adgang mærket gør du hverdagen lettere for mange. 

Region Hovedstaden vil gerne sikre at alle har god tilgængelighed til praksissektoren. Derfor tilbydes alle regionens praktiserende læger, speciallæger, fysioterapeuter, psykologer, tandlæger, fodterapeuter og kiropraktorer at få gratis besøg af en konsulent fra God Adgang. God Adgang er en mærkeordning der giver information om adgangsforhold. Derved bliver det lettere for borgere med en funktionsnedsættelse at vælge en behandler der har den rette tilgængelighed.

Mærket kan også hjælpe dig til at blive opmærksom på hvilke små tiltag der kan gøre en forskel for tilgængeligheden og hvordan du vil kunne indrette dig til gavn for dine ældre patienter.

God Adgang mærket

Kravene til adgangsforhold er forskellige alt efter hvilken funktionsnedsættelse man har. Når der foretages en God Adgang-mærkning, skelnes der derfor mellem forhold af betydning for kørestolsbrugere, mennesker med bevægelseshandicap, nedsat syn, nedsat hørelse, læsevanskeligheder, allergikere og mennesker med et udviklingshandicap.

Mærkningen baseres på registreringer af adgangsforholdene, til og i praksis, foretaget af en konsulent fra God Adgang, der kommer på besøg efter aftale. Både bygningsreglementets og de overenskomstmæssige bestemmelser vedrørende tilgængelighed, er inkluderet i kriterierne for mærkningen.

Som praksis får du efterfølgende en oversigt over tilgængelighedsforholdene som du kan lægge på klinikkens hjemmeside. Patienterne kan finde oplysningerne via link fra din praksisdeklaration på sundhed.dk og på hjemmesiden www.godadgang.dk.

Råd og vejledning

Med besøget fra God Adgangs konsulent, får du også råd og vejledning til hvordan små og store tiltag kan forbedre adgangsforholdene til din praksis, for borgere med en funktionsnedsættelse.

Det er helt op til dig, om du vil følge God Adgangs råd. Måske kan God Adgang pege på ting, som forbedrer adgangen for nogen, som du ikke har tænkt på.

Står du overfor at skulle flytte, stilles der i henhold til overenskomsten, krav til tilgængeligheden i de nye lokaler. Ved flytning og ombygning er det oplagt at tage kontakt til God Adgang og få hjælp til at sikre din klinik den bedst mulige tilgængelighed.

God Adgang er alene et tilbud til praksis der gør det lettere at yde en god service for mennesker med en funktionsnedsættelse. Registreringen har intet at gøre med akkreditering, og der er intet krav om at praksis skal leve op til alle standarderne for tilgængelighed som registreres.

Redaktør