Astma og allergi

​Mange mennesker har allergi eller astma, og for nogle er den så stærk, at det kan give udfordringer for tilgængeligheden. Læs her hvilke behov astmatikere og allergikere kan have.

​Allergi er en reaktion på stoffer (allergener), der findes i vores omgivelser. Hvis man har allergi, sker der en specifik, målbar reaktion i immunforsvaret, når man udsættes for bestemte allergener.

Allergener er stoffer, der for andre er uskadelige, men som kan give symptomer, hvis man har udviklet allergi. Allergener kan fx være pollen, husstøvmider, dyreallergener, nikkel og fødevarer.

Udløsning af allergi

Allergien udløses ved indånding, indtagelse eller kontakt med allergener og kan give symptomer som høfeber, astma, eksem, nældefeber og symptomer fra maven. I nogle tilfælde kan der udløses et livstruende chok ved kontakt med det allergen, man ikke tåler.

Mennesker med astma og høfeber har følsomme slimhinder i luftveje, øjne og næse. Allergien udløses, når disse udsættes for luftvejsirriterende stoffer som f.eks. tobaksrøg og parfume.

At have allergi eller astma kan i nogle tilfælde give unødvendige begrænsninger i hverdagen. For mange, der er hårdt ramt, kan det være umuligt fx at bo på hotel, fordi de reagerer meget kraftigt på stoffer som fx dyreallergener eller "lugtende" rengøringsmidler.

Behov til tilgængelighed

Da der ofte kun skal små mængder til at udløse allergiske symptomer, er det vigtigt for mennesker med allergi, astma og høfeber at kunne få detaljeret og præcis information om forekomsten af allergener og luftvejsirriterende stoffer.

Personer med astma og allergi har behov for:

  • Hensigtsmæssigt valg af byggematerialer.
  • Effektiv udluftning og god ventilation.
  • Regelmæssig rensning og skift af filtre til udluftnings- og ventilationssystemer, samt aircondition og varmluftsanlæg.
  • God og grundig rengøring.
  • Detaljeret og præcis information om forekomsten af allergener og luftvejsirriterende stoffer.
Redaktør