Hørehandicap

​Hørehandicap dækker mennesker der er født døve, mennesker der har mistet hørelsen og hørehæmmede. Læs her hvilke behov til tilgængelighed mennesker med hørehandicap kan have.

​Døve har oftest dansk tegnsprog som modersmål og benytter dette til at kommunikere med. Døve lærer således to sprog - tegnsprog til kommunikation og skriftsprog til at læse og skrive.

Døvblevne, dvs. mennesker der har mistet hørelsen, har oftest et normalt tale- og skriftsprog, men har problemer med at forstå, hvad folk siger. Nogle kan dog mundaflæse.

Hørehæmmede har en vis høreevne i behold, som de udnytter bedst muligt - normalt ved brug af høreapparat.

Behov til tilgængelighed

Mennesker med hørehandicap har ingen eller kun ringe mulighed for at modtage mundtlig besked og udnytte lydmæssige informationer fra omgivelserne til orientering. De er afhængige af god belysning og afskærmning af baggrundsstøj.

For hørehæmmede, der anvender høreapparat, er et teleslyngeanlæg en stor hjælp.

Mennesker med hørehandicap har behov for:

  • God visuel orientering
  • God og hensigtsmæssig belysning.
  • At alle væsentlige informationer, der gives mundtligt også gives på skrift eller på anden måde visuelt.
  • Generelt god akustik og afskærmning af baggrundsstøj.
  • Teleslyngeanlæg
  • Digital information og guide på tegnsprog.

Redaktør