Læsevanskeligheder

​Læsevanskeligheder er en sproglig funktionsnedsættelse, der findes i mange grader fra ordblinde til læsesvage. Læs her hvilke behov til tilgængelighed mennesker med læsevanskeligheder kan have.

Der er mange former for læsehandicap. De hårdest ramte er de ordblinde - også kaldet dyslektikere. Andre grupper med læsevanskeligheder er læseretarderede, læsesvage, funktionelle analfabeter og personer med nedsat læseevne på grund af hjerneskade.

Man skønner, at der er ca. 500.000 mennesker i Danmark, der har et læsehandicap. Heraf udgør de ordblinde cirka 2 procent.

Læsevanskeligheder opstår blandt andet på grund af problemer med at omsætte bogstaver til sproglyde, hvilket kan resultere i en langsom og usikker læsning, som ofte medfører problemer med at få overblik over det læste. Læsehandicappede har derfor problemer med at tilegne sig skriftligt formidlingsmateriale.

Behov til tilgængelighed

Personer med læsevanskeligheder har behov for:

  • At tekstet materiale findes på lyd i form af fx audioguides, cd-rom eller cd.
  • At tekst er læsepædagogisk bearbejdet, så læsbarheden bliver større. Dette indebærer, at tekster kun indeholder de vigtigste informationer, er udformet på den mest direkte måde, i et ligefremt sprog, er logisk opbygget, samt illustreret med fotos, tegninger m.m., der understøtter teksten.
Redaktør