Udviklingshandicap

​Udviklingshandicap er en bred betegnelse der dækker forskellige former for kognitiv funktionsnedsættelse. Læs her hvilke behov til tilgængelighed der kan følge med et udviklingshandicap.

​Mennesker med et udviklingshandicap kan have nedsat opfattelsesevne eller nedsat psykisk og intellektuel formåen. De kan også have problemer med at huske eller have indlæringsvanskeligheder.

Et udviklingshandicap skyldes sygdom i hjernen eller centralnervesystemet. Det kan dels være medfødt som f.eks. mongolisme, eller det kan være opstået som følge af et ulykkestilfælde eller opstået sygdom som f.eks. en hjerneblødning eller aldersbetinget demens.

Personer med et udviklingshandicap har behov for:

  • Genkendelige omgivelserne, der er lette at orientere sig i.
  • Materialeskift og farver, der kan benyttes til orientering.
  • Enkel og tydelig skiltning med billeder og piktogrammer til at lette forståelsen.
Redaktør