Mødereferater fra Styregruppen for LUP

​Styregruppen for LUP mødes 4-5 gange om året. Referater fra møderne i Styregruppen kan du finde her på siden.

Styregruppen for LUP består af Temagruppen for Kvalitet under Danske Regioner, op til fem patient- og pårørenderepræsentanter samt repræsentanter fra Sundheds- og Ældreministeriet, Sundhedsdatastyrelsen, Danske Regioner, CPI og DEFACTUM.

Læs mere om organisering af LUP

Styregruppens opgave

Styregruppens opgave er at træffe de overordnede beslutninger omkring udvikling af LUP samt at tage stilling til indholdsmæssige aspekter af undersøgelsen på baggrund af LUP-sekretariatets faglige input. 

Referater fra møderne i Styregruppen

Referater fra møderne i styregruppen for LUP finder du her:

Referater fra 2021

Referat fra møde i Styregruppen for LUP 12. februar 2021

Referater fra 2020

Referat af mailhøring i Styregruppen for LUP 5. nov. 2020
Referat fra møde i Styregruppen for LUP 25. sept. 2020
Referat fra møde i Styregruppen for LUP 29. juni 2020
Referat af mailhøring i Styregruppen for LUP 13. marts 2020


Referater fra 2019


Referater fra 2018


Referater fra 2017


Referater fra 2016


Redaktør