Hvad er LUP?

LUP er den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser, som årligt måler patienter og pårørendes oplevelser af mødet med det danske sundhedsvæsen på tværs af regioner og hospitaler.

LUP er et redskab til udvikling af kvalitet

Over 300.000 patienter kan hvert år give feedback på deres indlæggelse eller ambulante besøg på hospitalet via et spørgeskema i den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP). 

Undersøgelsen giver landets regioner, hospitaler og afdelinger mulighed for at få systematisk patientfeedback.

Formålet med undersøgelsen er at få viden om den brugeroplevede kvalitet i sundhedsvæsenet. Undersøgelsen gør det muligt at: 

  • identificere og sammenligne forskelle i patienters oplevelser
  • følge udviklingen i patienters oplevelser og vurderinger systematisk over tid
  • levere lokale data til kvalitetsudvikling af fx ydelser og kommunikation
  • give beslutningstagere mulighed for at sammenligne områder.

LUP er én undersøgelse - med fire delundersøgelser

LUP bliver opgjort og afrapporteret på landsplan og for de enkelte regioner, hospitaler og afdelinger. LUP består af fire delundersøgelser:

  • LUP Somatik (patienter der er indlagt eller har ambulante besøg på somatiske afdelinger)
  • LUP Akutmodtagelse (patienter med akut ambulante besøg)
  • LUP Fødende (kvinder der har født)
  • LUP Psykiatri (patienter der er indlagt eller har ambulante besøg på psykiatriske afdelinger samt pårørende).

LUP har eksisteret siden år 2000

Gennem årene er delundersøgelserne i LUP løbende blevet optimeret og ændret efter ønsker fra interessenter og som følge af nye teknologiske muligheder. For eksempel har det været muligt at inkludere flere patientgrupper, udvikle nye spørgsmål og udsende spørgeskemaerne på nye måder.

LUP blev første gang gennemført i år 2000, hvor den udelukkende dækkede det somatiske område. Siden er undersøgelsen udvidet med yderligere tre delundersøgelser: LUP Psykiatri (2005), LUP Fødende (2012) og LUP Akutmodtagelse (2014).

LUP er under udvikling

LUP er under udvikling, og konceptet bliver derfor gradvist ændret frem mod slutningen af 2021. LUP vil i fremtiden blive afrapporteret med mere tidstro data hver måned, patienterne skal svare på færre spørgsmål, og afdelingerne får mulighed for at vælge egne lokale spørgsmål.

Klik her, hvis du vil læse mere om Fremtidens LUP.
Redaktør