LUP 2015 resultater

​Her kan du finde resultater fra Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser  (LUP) 2015.  Resultaterne omfatter LUP Somatik, LUP Akutmodtagelse og LUP Fødende.

Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2015

Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) gennemføres årligt på vegne af de 5 regioner. 

Resultaterne fra LUP 2015 er opgjort for tre forskellige patientgrupper i tre nationale rapporter.

  • LUP Somatik 2015 er baseret på svar fra i alt 25.841 planlagt indlagte, 34.010 akut indlagte og 104.954 ambulante patienter, der har haft en kontakt med hospitalsvæsenet i august-oktober 2015.

  • LUP Fødende 2015 er baseret på svar fra 7.322 kvinder, der har født i perioden august-oktober 2015. 

  • LUP Akutmodtagelse 2015 er baseret på svar fra 7.340 patienter, der har besøgt en akutmodtagelse eller akutklinik i perioden fra den 24. august til den 13. september 2015 uden efterfølgende indlæggelse.

Nationale rapporter for LUP 2015

De nationale rapporter beskriver bl.a. nationale tendenser, hvilke forhold patienterne er mest og mindst tilfredse med, udviklingen i patientoplevelser over tid samt forskelle mellem regionerne.

Pdf-fil: Åbner i nyt vindue/ny faneLUP Somatik - Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2015

Pdf-fil: Åbner i nyt vindue/ny faneLUP Fødende - Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2015

Pdf-fil: Åbner i nyt vindue/ny faneLUP Akutmodtagelse - Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2015
Temaer i årets LUP

De tre nationale rapporter indeholder både temaspørgsmål og temarapporter, der er specifikke for det pågældende år. Du kan finde årets temarapporter og en gennemgang af årets temaspørgsmål i de nationale rapporter (se ovenfor).

Temarapporterne sætter i år fokus på følgende temaer:

LUP Somatik: 

  • Patientinddragelse
  • Den akut indlagte patient
  • Overgange mellem sygehuse

LUP Fødende: 

  • Forløbet hos jordemoderen under graviditet
  • Igangsættelse af fødslen

LUP Akutmodtagelse: 

  • Smertelindring

Ønsker du konkret inspiration til andre temaer, end dem der er behandlet her, kan du få et overblik over tidligere temarapporter her.Bilagstabeller med resultater på lands-, regions-, hospitals- og afdelingsniveau

Bilagstabellerne indeholder resultater for samtlige spørgsmål og for alle afrapporteringsniveauer (land, region, hospital og afdeling).  

Resultaterne består af gennemsnitsscoren og om denne ligger over eller under landsgennemsnittet, samt  svarfordelingen og antal svar i de forskellige svarkategorier. 

Der findes en bilagstabel for hver patienttype.


LUP Somatik:

Pdf-fil: Åbner i nyt vindue/ny faneBilagstabel for planlagt indlagte patienter 2015

Pdf-fil: Åbner i nyt vindue/ny faneBilagstabel for akut indlagte patienter 2015

Pdf-fil: Åbner i nyt vindue/ny faneBilagstabel for planlagt ambulante patienter 2015

LUP Fødende:

Pdf-fil: Åbner i nyt vindue/ny faneBilagstabel for fødende kvinder 2015

Bilagstabel for partnere til fødende kvinder 2015


LUP Akutmodtagelse:

Pdf-fil: Åbner i nyt vindue/ny faneBilagstabel for akut ambulante patienter (Akutmodtagelser) 2015

Pdf-fil: Åbner i nyt vindue/ny faneBilagstabel for akut ambulante patienter (Akutklinikker) 2015Supplerende materiale


Faktarapporter med information om undersøgelsernes koncept og metode

Pdf-fil: Åbner i nyt vindue/ny faneFaktarapport LUP Somatik 2015
Pdf-fil: Åbner i nyt vindue/ny faneFaktarapport LUP Fødende 2015
Pdf-fil: Åbner i nyt vindue/ny faneFaktarapport LUP Akutmodtagelse 2015Behov for yderligere materiale?

Resultaterne af LUP inkluderer et omfattende bilagsmateriale, herunder resultater opgjort på regions-, hospitals-, og afdelingsniveau. En stor del af bilagsmaterialet er ikke tilgængeligt på hjemmesiden.

Kontakt os på mail: lup-cpi@regionh.dk, hvis der er noget særligt materiale, du gerne vil have adgang til.


Redaktør