LUP 2017 resultater

​Her kan du finde resultater fra Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser  (LUP) 2017. Resultaterne omfatter LUP Somatik, LUP Akutmodtagelse og LUP Fødende.

Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2017

Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) gennemføres årligt på vegne af de 5 regioner. 

Resultaterne fra LUP 2017 er opgjort for tre forskellige patientgrupper i tre nationale rapporter.

  • LUP Somatik 2017 er baseret på svar fra i alt 23.338 planlagt indlagte, 33.632 akut indlagte og 102.060 ambulante patienter, der har haft en kontakt med hospitalsvæsenet i august-oktober 2017.

  • LUP Fødende 2017 er baseret på svar fra 7.459 kvinder, der har født i perioden august-oktober 2017. 

  • LUP Akutmodtagelse 2017 er baseret på svar fra 7.606 patienter, der har besøgt en akutmodtagelse eller akutklinik i perioden fra den 24. august til den 13. september 2017 uden efterfølgende indlæggelse.

Nationale rapporter for LUP 2017

De nationale rapporter beskriver bl.a. nationale tendenser, hvilke forhold patienterne er mest og mindst tilfredse med, udviklingen i patientoplevelser over tid samt forskelle mellem regionerne.

Pdf-fil: Åbner i nyt vindue/ny faneLUP Somatik - Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2017

Pdf-fil: Åbner i nyt vindue/ny faneLUP Fødende - Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2017

Pdf-fil: Åbner i nyt vindue/ny faneLUP Akutmodtagelse - Landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser 2017Temaer i årets LUP

De tre nationale rapporter indeholder både temaspørgsmål og temaafsnit, der er specifikke for det pågældende år. Du kan finde årets temarapporter og en gennemgang af årets temaspørgsmål i de nationale rapporter (se ovenfor).

Temarapporterne sætter i år fokus på følgende temaer: 

LUP Somatik: 

  • Multisygdom
  • Udskrivelse
  • Delt indlæggelse mellem akutmodtagelse og specialafdeling


LUP Fødende: 

  • Overgang fra hospital til sundhedspleje
  • Fødsels- og forældreforberedelse


LUP Akutmodtagelse:
 

  • Patientinddragelse


Ønsker du konkret inspiration til andre temaer, end dem der er behandlet her, kan du få et overblik over tidligere temarapporter her.Bilagstabeller med resultater på lands-, regions-, hospitals- og afdelingsniveau

Bilagstabellerne indeholder resultater for samtlige spørgsmål og for alle afrapporteringsniveauer (land, region, hospital og afdeling).  

Resultaterne består af gennemsnitsscoren og om denne ligger over eller under landsgennemsnittet, samt  svarfordelingen og antal svar i de forskellige svarkategorier. 

Der findes en bilagstabel for hver patienttype.

LUP Somatik 2017:

Pdf-fil: Åbner i nyt vindue/ny faneBilagstabel for planlagt indlagte patienter 2017

Pdf-fil: Åbner i nyt vindue/ny faneBilagstabel for akut indlagte patienter 2017

Pdf-fil: Åbner i nyt vindue/ny faneBilagstabel for planlagt ambulante patiener 2017


LUP Fødende 2017:

Pdf-fil: Åbner i nyt vindue/ny faneBilagstabel for fødende kvinder 2017

LUP Akutmodtagelse 2017:

Pdf-fil: Åbner i nyt vindue/ny faneBilagstabel for akut ambulante patienter (Akutmodtagelser) 2017

Pdf-fil: Åbner i nyt vindue/ny faneBilagstabel for akut ambulante patienter (Akutklinikker) 2017
Supplerende materiale


Faktarapporter med information om undersøgelsernes koncept og metode

Pdf-fil: Åbner i nyt vindue/ny faneFaktarapport LUP Somatik 2017

Pdf-fil: Åbner i nyt vindue/ny faneFaktarapport LUP Fødende 2017 

Pdf-fil: Åbner i nyt vindue/ny faneFaktarapport LUP Akutmodtagelse 2017Læsevejledninger til rapporter med afdelings-, hospitals- og regionsresultater

Her finder du læsevejledning til de enhedsrapporter med afdelings-, hospitals- og regionsresultater, der er udarbejdet og udsendt til hospitalerne.

Pdf-fil: Åbner i nyt vindue/ny faneLæsevejledning LUP Somatik 2017

Pdf-fil: Åbner i nyt vindue/ny faneLæsevejledning LUP Fødende 2017

Pdf-fil: Åbner i nyt vindue/ny faneLæsevejledning LUP Akutmodtagelse 2017 - Sygehuse og regioner

Pdf-fil: Åbner i nyt vindue/ny faneLæsevejledning LUP Akutmodtagelse 2017 - AfdelingerBehov for yderligere materiale?

Resultaterne af LUP inkluderer et omfattende bilagsmateriale, herunder resultater opgjort på regions-, hospitals-, og afdelingsniveau. En stor del af bilagsmaterialet er ikke tilgængeligt på hjemmesiden.

Kontakt os på mail: lup-cpi@regionh.dk, hvis der er noget særligt materiale, du gerne vil have adgang til.

Redaktør