​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Webinar: Patientinddragelse som fast praksis

Tirsdag den 26. september kl. 13.00-14.30 inviterede CPI til webinar med fokus på 3 patientinddragende tiltag, der med succes er blevet en fast del af den kliniske praksis. 

Mange patientinddragende initiativer starter som gode og visionære projekter, drevet af ildsjæle. Når projekterne slutter, løber nogle af initiativerne ud i sandet. Andre gange lykkes det at få patientinddragelsen til at blive en fast del af de eksisterende arbejdsgange.

3 succeser vi kan lære af

På webinaret fortalte tre afdelinger, hvordan de er lykkes med at overgå fra projekt til drift. Hvilke op- og nedture har de haft? Og hvordan har de holdt fast trods skiftende dagsordener, personalemangel osv.?

De tre afdelinger gav os deres opskrift på, hvad der skal til for at lykkes med den individuelle patientinddragelse i klinisk praksis. 

Indhold og materiale fra de 3 oplæg

1. Fælles beslutningstagning: Nøglen til succesfuld implementering 

v/ cheflæge Henrik Boye Jensen og chefsygeplejerske Charlotte Troldborg, Hjerne- og Nervesygdomme, Kolding Sygehus, Sygehus Lillebælt

I oplægget fortalte cheflæge Henrik Boye Jensen og chefsygeplejerske Charlotte Troldborg, hvordan de med vedvarende ledelsesmæssigt fokus, standard-work og lokale undervisere har implementeret Fælles Beslutningstagning med succes.

Se slides fra Henrik og Charlottes oplæg

2. Den Involverende Stuegang: Ligeværdig involvering af patient og pårørende i beslutningsprocesser under indlæggelse​

v/ overlæge Helle Klingenberg Iversen, Neurologisk afdeling, Rigshospitalet i Glostrup

Neurologisk afdeling har i mere end 10 år arbejdet med Den Involverende Stuegang (DIS). DIS samler hele behandlingsteamet, patient og pårørende til et effektivt ugentligt møde, hvor patientens mål, planer og behandling bliver drøftet og besluttet. Personalet taler altså ikke længere om patienten uden at patienten selv er til stede. 

I oplægget gav Helle Iversen et indblik i, hvordan det er lykkedes afdelingen at gøre DIS til en del af de faste arbejdsgange. Derudover fortalte Helle, hvad både personale, patienter og pårørende oplever at få ud af DIS.

Se slides fra Helles oplæg

3. Målsamtaler: Når ældre patienter og deres pårørende inddrages i stuegangen

v/cheflæge Catherine Hauerslev Foss, Ældresygdomme, Aarhus Universitetshospital

Brugen af Målsamtaler på afdelingen for Ældresygdomme på Aarhus Universitetshospital (AUH) er vokset ud af et klinisk behov for at inddrage patienterne. Det har nemlig vist sig at være afgørende for at give patienterne den bedste behandling, at der udarbejdes en plan, som alle parter har hørt, er enige i og samarbejder om.

I oplægget gav cheflæge Catherine Hauerslev Foss sit bud på, hvordan afdelingen er lykkedes med at skabe en patientinddragende kultur, hvor Målsamtaler er en fast del af den kliniske praksis. Hun gav endvidere et indblik i, hvad det kræver af ledelse, medarbejdere, patienter og pårørende at komme til at lykkes med Målsamtaler.

Se slides fra Catherines oplæg

Videooptagelse af webinaret

Du kan se eller gense hele webinaret her.

Varighed: 90.20

​​

Ønsker du at inddrage patienterne i den kliniske praksis?

Vil du gerne i gang med at inddrage patienterne, men er I tvivl om hvordan, er du velkommen til at kontakte os.

​Center for Patientinddragelse
Mail: cpi@regionh.dk
Telefon: 38 64 99 66 (telefontid: 9.00-12.00)​

Vil du vide mere om patientinddragelse?

Du kan finde mere information om patientinddragelse på CPIs hjemmeside. 

Læs mere om patientinddragelse

Har du spørgsmål?

​Center for Patientinddragelse
Mail: cpi@regionh.dk
Telefon: 38 64 99 66 (telefontid: 9.00-12.00)​


Redaktør