​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

PRO-data skal bruges - ikke kun indsamles

Gevinsten af patientrapporterede oplysninger (PRO) opnår vi først, når sundhedsprofessionelle systematisk bruger patienternes svar på spørgeskemaerne.

2. marts 2022

PRO har i en årrække været et varmt emne på den sundhedspolitiske agenda, som et redskab til at inddrage patienterne mere i eget behandlingsforløb. 

Data om patientoplevet kvalitet og effekt på linje med kliniske data

Hvad siger patienterne om PRO? Patienter vil gerne besvare PRO-skemaer. Men de også vil gerne vide, hvad skemaerne skal bruges til – og de vil gerne mærke, at deres svar bliver set og brugt af det kliniske personale. 

PRO-data kan bringe patienternes oplevede kvalitet og effekt af behandlingen ind i det kliniske maskinrum side om side med kliniske data om fx vitale værdier og medicin. Men det er de kliniske handlinger, som udføres ud fra dialog med patienten om PRO-data, der skaber bedre kvalitet og effekt for patienterne. 

Det er ikke nok at indsamle PRO, de indsamlede data skal også aktivt bruges.

​PRO er afgørende for helhedsbilledet af patienten

Der er blevet udviklet en del PRO-spørgeskemaer på forskellige sygdomsområder, men ikke så mange af dem er systematisk implementeret i den kliniske hverdag. 

PRO er et centralt redskab til at skabe personcentrerede forløb, der tager højde for patienternes præferencer og oplevede effekt af behandlingen. PRO giver et helhedsbillede af patientens helbred og understøtter patientens muligheder for at kunne leve det liv, han/hun gerne vil leve på trods af sin sygdom.

​Mere fokus på implementering af PRO-data

I de kommende år er der brug for at fokusere på at få integreret de indsamlede PRO-data i meningsfulde kliniske arbejdsgange, hvor data bruges til at skabe bedre kvalitet og effekt for patienterne.

​Ledelserne skal bakke op om brugen af PRO-data og sikre sig, at klinikerne er klædt godt nok på til at forholde sig til PRO-data. Klinikerne skal have rammer og mulighed for at kommunikere inddragende med patienter og pårørende om PRO-data.

Drømmen om PRO som middel til at skabe et personcentreret og mere sammenhængende sundhedsvæsen lever. Men der er brug for øget fokus på at få de indsamlede PRO-data til at leve i de kliniske arbejdsgange.

​​Læs evaluering af PRO-skema til patienter med sarkomer

Læs erfaringsopsamling om PRO psykiatri

Kontakt os hvis du vil vide mere

Vil du vide mere om PRO eller CPIs øvrige arbejde, er du velkommen til at kontakte os.

Center for Patientinddragelse
Mail: cpi@regionh.dk
Telefon: 38 64 99 66 (telefontid: 9.00-12.00)​​​

Redaktør