​​​​

Kristine Halling Kehlet

Specialkonsulent​ <br>​​​​​
Cand.scient.san.publ.


Kristine Halling Kehlet​

E-mail: kristine.halling.kehlet@regionh.dk
Telefon: 9116 6642
LinkedIn:   


Arbejds- og interesseområde

Kristine er en erfaren projektleder med stor spændvidde: hun arbejder med evalueringer, brugerundersøgelser, brugerinddragelse, implementeringsprojekter og forandringer i praksis. 

Analyse af omfattende kvalitativt datamateriale er Kristines force. Her tilstræber hun at komme et spadestik dybere i patienternes fortællinger og få pointer og nuancer frem i en nærværende patientfortælling. Derved bliver patienternes fortælling gjort vedkommende for modtagerne og giver nogle nye perspektiver på fx strukturer og arbejdsgange på en hospitalsafdeling.

I projektarbejdet har Kristine en særlig interesse for børn som pårørende, sårbare grupper, ældre med kronisk sygdom,  patienters oplevelser af overgange i tværsektorielle forløb samt for forandringer og forbedringer i praksis.

Baggrund

Kristine er uddannet i folkesundhedsvidenskab (cand.scient.san.publ.) fra Københavns Universitet. Hun er desuden både uddannet Prince2® certificeret projektleder, proceskonsulent og forbedringskonsulent (PS!Improve).

Kristine har været ansat i CPI siden 2016. Tidligere har hun arbejdet i Tværfagligt Videnscenter for Patientstøtte, i Kræftens Bekæmpelse samt i Forskningsenheden tilknyttet Palliativ Medicinsk afdeling på Bispebjerg Hospital.


 Udgivelser

Redaktør