1. Tryk postkort 2. Annoncér og distribuér 3. Følg op på besvarelser

​​​​Afvikling af postkort til patientfeedback kan inddeles i tre faser. 

Postkort til patientfeedback

Ved postkort-metoden kan patienter og pårørende give deres uforbeholdne feedback til jeres afdeling eller sygehuset via et postkort, som typisk afleveres i en postkasse på afdelingen.

Hvad er postkort til patientfeedback?

Ved postkort-metoden giver patienter og pårørende skriftlig feedback på de oplevelser, de har haft i forbindelse med deres kontakt til afdelingen eller sygehuset. Feedbacken skriver patienterne på et fortrykt postkort, der findes i afdelingen. Patienter og pårørende kan via postkortene pege på konkrete forbedringsområder i afdelingen eller komme med ris og ros. 

Hvad kan postkort til patientfeedback bidrage med?

Fordelen ved postkort-metoden er, at de fleste patienter og pårørende er i stand til og har overskud til at give feedback på denne konkrete og kortfattede måde. Derudover er metoden ikke særligt ressourcekrævende for afdelingen. Postkort-metoden kan både anvendes på afdelingsniveau og på sygehusniveau. 

Hvad er postkort til patientfeedback særligt gode til?

  • At give jeres afdeling løbende og tidstro feedback på en nem og enkel måde for både jer og patienterne

  • At få feedback fra patienterne med brug af få ressourcer

  • At give patienterne mulighed for at give skriftlig feedback, og fokusere på det, der er vigtigt for dem

Hvad kan være udfordrende ved postkort til patientfeedback?

  • At kun få patienter udfylder postkortene, hvis ikke personalet systematisk opfordrer patienterne til at bruge postkortene

  • At tilbagemeldinger på postkortene kan være meget kortfattede og dermed vanskelige at forstå og handle på 

Målgruppe

Som udgangspunkt har alle patienter og pårørende mulighed for at deltage – dog kan det være en udfordring for ikke-dansktalende og meget syge patienter at skrive et postkort.

Ressourcer

Metoden er ikke særlig ressourcekrævende at anvende. I skal dog beregne udgifter til anskaffelse af postkasse, og evt. materiale, der gør opmærksom på postkortenes eksistens. Endvidere skal I afsætte ressourcer til at introducere afdelingens personale til formålet med postkortene, og når postkortene er i brug, skal I løbende følge op på patienter og pårørendes feedback, hvilket dog ofte indgår som en del af det generelle arbejde med kvalitetsudvikling i afdelingen.  


Yderligere information


Beskrivelserne af metoderne i Patientinddragelsesguiden bygger på individuelle interview med personale fra de 5 regioner i Danmark, der har erfaringer med at anvende metoden i praksis

Hvis du vil vide mere om Patientinddragelsesguiden eller har spørgsmål til metoderne, kan du kontakte Center for Patientinddragelse (CPI)


Andre søgeord: ris-og-ros-postkasse | feedback-postkort | sig-frem-postkort | patientinddragelse | brugerinddragelse

Redaktør