Regionsrådsmedlemmernes udgifter 2018

​Godtgørelser til regionsrådets medlemmer i forbindelse med varetagelse af deres regionale hverv

Offentliggørelse af Region Hovedstadens udgifter til godtgørelser i forbindelse med regionsrådets medlemmers varetagelse af deres regionale hverv 2018.

Transport:

 • Taxakørsel: 174.146 kr. 
 • Fly, tog/bus, egen bil, færge, broafgift, p-billet: 387.686 kr. 

Udgifter til regionsrådsformandens transport (tjenestebil) kan ses her 

Telefoni og It-udstyr: 

 • Mobiltelefon-abonnement: 25.186 kr. 
 • Abonnement mobile bredbånd: 26.906 kr. 
 • Indkøb af telefoner, tablets, pc, printer toner mv: 296.956 kr. 
Der indgår beløb for it-udstyr til nye regionsrådsmedlemmer, i forbindelse med regionsrådsvalget i november 2017

Abonnementer på aviser og tidsskrifter:

 • Elektroniske medier kollektive abonnementer: 143.514 kr. 
 • Gebyr for deltagelse i eksterne seminar og konferencer: 77.521 kr. 
Ovenstående sum indeholder tillige beløb for introprogram for nye RR-medlemmer, afholdt i regi af Danske Regioner. Deltagere, oplistet vilkårligt:
 • Randi Mondorf
 • Martin Schepelern
 • Qasam Ahmad
 • Jacob Rosenberg
 • Kim Rockhill
 • Karsten Skawbo-Jensen
 • Anne Ehrenreich 
 • Hanne Andersen
 • Christine Dal Jensen
 • Sophie Hæstorp Andersen
 • Anne Ehrenreich
 • Annie Hagel
 • Karin Friis Bach
 • Marianne Frederik
 • Torben Kjær
 • Freja Södergran
 • Peter Westermann
 • Karoline Vind
 • Annette Randløv
 • Martin Baden
 • Jesper Clausson
Redaktør