Regionsrådsmedlemmernes udgifter 2016

​Godtgørelser til regionsrådets medlemmer i forbindelse med varetagelse af deres regionale hverv

Forretningsudvalget godkendte på sit møde den 28. februar 2017 som en åbenhedsordning 1 gang årligt at offentliggøre Region Hovedstadens udgifter til godtgørelser i forbindelse med regionsrådsmedlemmers varetagelse af deres regionale hverv.

Godtgørelser udbetalt i 2016 til regionsrådets medlemmer:​

Transport:
Taxakørsel : 211.126 kr.
Fly, tog/bus, egen bil, færge, broafgift, p-billet: 303.899 kr. 

Udgifter til regionsrådsformandens transport (tjenestebil) kan ses her 

Telefoni og IT-udstyr:
Mobiltelefon-abonnementer: 80.826 kr. 
Abonnementer mobile bredbånd + evt. bredbåndsforbindelse på bopæl: 81.425 kr.
Indkøb af mobiltelefoner, tablets, pc, printer og toner mv.: 319.082 kr. 

Abonnementer på aviser og tidskrifter:
Aviser og tidsskrifter, selvvalgte: 155.796 kr. 
Elektroniske medier kollektive abonnementer: 124.189 kr.

Gebyr for deltagelse i eksterne seminar og konferencer
Ialt: 54.670 kr. , deltagere:

 • Hanne Andersen
 • Bodil Kornbek
 • Karin Friis Bach
 • Pia Illum
 • Per Seerup Knudsen
 • Torben Kjær
 • Sophie Hæstorp Andersen
 • Lise Müller
 • Annie Hagel
 • Susanne Due Kristensen
 • Finn Rudaizky
 • Karsten Skawbo-Jensen
 • Jens Mandrup
 • Marianne Frederik
 • Randi Mondorf
 • Susanne Langer
 • Tormod Olsen
 • Özkan Kocak
 • Abbas RazviRedaktør