Regionsrådsmedlemmernes udgifter 2017

​Godtgørelser til regionsrådets medlemmer i forbindelse med varetagelse af deres regionale hverv

Forretningsudvalget godkendte på sit møde den 28. februar 2017 som en åbenhedsordning 1 gang årligt at offentliggøre Region Hovedstadens udgifter til godtgørelser i forbindelse med regionsrådsmedlemmers varetagelse af deres regionale hverv.

Godtgørelser udbetalt i 2017 til regionsrådets medlemmer:​

Transport:
Taxakørsel : 183.992 kr. 
Fly, tog/bus, egen bil, færge, broafgift, p-billet: 319.897 kr. 

Udgifter til regionsrådsformandens transport (tjenestebil) kan ses her 

Telefoni og IT-udstyr:
Mobiltelefon-abonnementer: 27.612 kr. 
Abonnementer mobile bredbånd + evt. bredbåndsforbindelse på bopæl: 103.881 kr.
Indkøb af mobiltelefoner, tablets, pc, printer og toner mv. (Der indgår tillige beløb for udstyr til de nyvalgte medlemmer): 350.865 kr. 

Abonnementer på aviser og tidskrifter:
Aviser og tidsskrifter, selvvalgte: 122.051 kr. 
Elektroniske medier kollektive abonnementer: 127.148 kr.

Gebyr for deltagelse i eksterne seminar og konferencer
Ialt: 13.825 kr. , deltagere:

  • Lise Müller
  • Karin Friis Bach
  • Pia Illum
  • Per Roswall
  • Torben Kjær
  • Erik Lund
  • Jens Mandrup
  • Annie Hagel
  • Abbas Razvi
  • Flemming Pless


Redaktør