Sundhedsplatformen opgraderes: Personale får flere forbedringer

​Opgraderingen af Sundhedsplatformen udsættes fra november til februar 2019. Til gengæld får læger og sygeplejersker flere forbedringer end først planlagt.

Vent...
Bedre overblik, bedre arbejdsflow og færre klik. Det er essensen af de forbedringer, der følger med opgraderingen af Sundhedsplatformen til den nyeste version (SP2018). 

Fx får akutmodtagelsen bedre overblik over uafsluttede opgaver, og med præ-journalføring bliver det nemmere at forberede besøg. En af de store forbedringer kommer på medicinområdet med et bedre overblik over den medicin, der er registreret i Fælles Medicinkort (FMK) og den medicin, der er håndteret under indlæggelsen.

Antallet af forbedringer øges

Med udskydelsen af opgraderingen fra november 2018 til februar 2019 er det blevet muligt at få flere forbedringer med i den nye version af Sundhedsplatformen end hidtil planlagt.
 
Ekstra forbedringer i SP2018:

  • Ambulant navigator: Det bliver muligt at opsætte og personligt tilpasse den ambulante besøgsnavigator 
  • Telefonbehandlingskontakt: Mulighed for at ordinere f.eks. casebestillinger, ordinere fra egne præferencelister mm.
  • Begivenhedslog: Hurtigere overblik over den indlagte patient med de væsentligste begivenheder og dokumentationer
  • Patientoversigt: Den nye oversigt giver et samlet og hurtigt overblik over manglende dokumentation på den enkelte patient
  • Familiehistorik: Samler familiehistorik i et stamtræ, der giver visuelt overblik over tendenser og mønstrer af klinisk betydning
  • Overblik over prøver/analyser: Ved hjælp af stregkode kan man følge prøvers vej gennem systemet
  • Automatisk sporing af henvisninger: Henvisninger vises automatisk i det ambulante besøgssammendrag, når de er tilgængelige.
  • Særlig Anæstesi BPA (Best Practice Advisory) for oplysninger om allergi, tidligere vanskelige luftveje mm. Fremover muligt at få bygget ønskede BPA’er

Forbedringer fordelt på faggrupper

Ændringerne, der følger med opgraderingen af Sundhedsplatformen, berører både læger, sygeplejersker og lægesekretærer.
 

Påvirkning af arbejdsgange

Den 2. februar 2019 opgraderes både Sundhedsplatformen og Landspatientregisteret. Det vil medføre mange ændringer i registreringspraksis. I den kommende tid analyseres, hvordan hver de enkelte ændringer påvirker arbejdsgangene. 
 
Analysen vil munde ud i et værktøj, som afdelingerne kan bruge i den lokale forberedelse. Værktøjet, der forventes klar i slutningen af oktober, kan således vise, hvor fokus skal lægges i forberedelsesarbejdet og den kliniknære undervisning.

Medicinmodulet 

I første halvdel af 2018 er der lavet flere forbedringer på medicinområdet, og der kommer flere i løbet af efteråret 2019 og i forbindelse med opgraderingen i februar 2019.

Læs mere


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor