"Tydelig kommunikation var altafgørende"

​Der er åbent for indstillinger til Lederprisen i 2020, hvor temaet er ledelse under turbulente tider. I den forbindelse fortæller forskellige ledere i Region Hovedstaden om deres syn på god ledelse. Her giver ledende overlæge på patologiafdelingen på Hvidovre Hospital Bettina Ekvall Filtenborg-Barnkob sit besyv med.
Foto af Bettina Filtenborg”Fremtiden har nok banket på lidt før vi forventede det. Men det understreger bare behovet for at vi hele tiden tør tænke nyt og samtidig prioritere at kommunikere klart, tydeligt og inkluderende til medarbejderne. Det vi formåede at stable på benene i foråret, gør mig meget fortrøstningsfuld for fremtiden. Vi blev bedre til at bede om hjælp og samarbejdet på tværs af afdelinger og faggrupper er et godt udgangspunkt for at udvikle nyt og det gælder også, når der ikke en verdensomspændende pandemi på skuldrene af os.”

Der blev pludselig travlt på patologiafdelingen på Hvidovre Hospital, da COVID-19 gjorde sit indtog i foråret. På godt 24 timer skulle læger, molekylærbiologer og bioanalytikere, der normalt står for at analysere vævsprøver i laboratoriet, klædes på til at kunne varetage podning af patienter på Hospitalets Podeklinik.

”Normalt har vi ikke direkte patientkontakt, så det var en ekstra dimension der skulle tænkes ind, udover det skulle gå meget stærkt. Men vi formåede at have styr på organiseringen, logistik, bemanding og opsætning på de 24 timer, så Podeklinikken kunne starte".

"Samtidig skulle vi koordinere vores ressourcer med vores normale arbejde på patologiafdelingen. Kræftpakkerne skal jo stadig besvares uanset om der COVID-19 eller ej,” fortæller Bettina Ekvall Filtenborg-Barnkob, der før sine to år som ledende overlæge har en baggrund som klinisk patolog med speciale i øre-næse-hals. I de hektiske dage blev hun meget opmærksom på værdien af at være tydelig i kommunikationen til sine medarbejdere:

”Det var meget vigtigt at træde i karakter som leder og skære kommunikativt ind til benet. Der var ikke tid til en masse komplekse udmeldinger. Så det blev en balance mellem at give nok informationer, uden at der var ”overload”. 

Udover at være fokuserede på kvaliteten af prøvetagningerne, skulle jeg også have stort fokus på arbejdsmiljøet. Der var helt forståelige bekymringer om smitterisikoen og kvaliteten af værnemidlerne – både for patienter og personalet,” fortæller hun og fortsætter:

”Samtidig var vi meget begrænsede af ikke at kunne mødes face-to-face og det gjorde at den skriftlige kommunikation fik en helt anden betydning end normalt. Der skulle være plads til at tage hånd om mange forskellige behov og de bekymringer, der måtte være.”

Nyskabelse med følgeskab

Udover de kommunikative erfaringer Bettina Ekvall Filtenborg-Barnkob tager med sig i sin fremtidige ledelse, er der navnlig et område hun prioriterer, når samtalen falder ind på, hvad god ledelse er:

”Vi skal være nyskabende. Som leder skal jeg turde at tænke nyt og anderledes. Men nytænkningen kan ikke stå alene, og her vender jeg igen tilbage til kommutationen. Jeg kan få nok så mange fantastiske ideer, men hvis jeg ikke formår at skabe forståelse og følgeskab blandt mine medarbejdere, kan det være ligegyldigt,” siger hun og afslutter med en refleksion over et ganske usædvanligt 2020:

”Fremtiden har nok banket på lidt før vi forventede det. Men det understreger bare behovet for at vi hele tiden tør tænke nyt og samtidig prioritere at kommunikere klart, tydeligt og inkluderende til medarbejderne. Det vi formåede at stable på benene i foråret, gør mig meget fortrøstningsfuld for fremtiden. Vi blev bedre til at bede om hjælp og samarbejdet på tværs af afdelinger og faggrupper er et godt udgangspunkt for at udvikle nyt og det gælder også, når der ikke en verdensomspændende pandemi på skuldrene af os.”

Fakta: Indstil en kandidat til Region Hovedstadens Lederpris

Temaet for Lederprisen 2020 er "Fokus og retning i turbulente tider". For at indstille en leder skal man udfylde et skema og sende det til Center for HR og Uddannelse senest mandag den 2. november (se kontaktinfo i skemaet). Man skal være ansat i Region Hovedstaden for at kunne indstille en kandidat.

Kriterierne for årets leder eller lederteam:

  • Har fastholdt fokus på produktivitet og kvalitet i løsning af kerneopgaven igennem store forandringer
  • Er lykkedes med at kommunikere og lede med en klar strategisk retning og skabt mening undervejs, når det uforudsete har ramt
  • Har evnet at lede ud af egen afdeling og etablere nye samarbejdsrelationer
  • Har medvirket til at skabe ro og god stemning, så trivsel og det gode arbejdsmiljø er bevaret i processen
Redaktør