2021

Webinar om forskning i praksis

Sektion for Tværsektoriel Forskning afholdt i samarbejde med Velux Fonden webinaret "Forskning i praksis - erfaringer fra forskning med brugerinddragelse og forskning i samarbejde med kommuner og almen praksis" den 11. februar 2021.

Praksisnær og anvendelsesorienteret forskning vinder større og større udbredelse indenfor sundhedsforskning. Men hvad er det for nogle forhold, man som forsker bør være opmærksom på, når man ønsker at bedrive forskning indenfor sundhedsvæsenet i samarbejde med borgere/brugere, kommunale institutioner og/eller almen praksis? Det var omdrejningspunktet for dette webinar, hvor en en ny national erfaringsopsamling fra forskning i praksis blev præsenteret.

Program og oplæg

Links og program til webinar Forskning i praksis.pdf

Forskning i praksis - erfaringer fra forskning med brugerinddragelse.pdf

Forskning i praksis - erfaringer med forskning i almen praksis.pdf

Forskning i praksis - erfaringer fra forskning i samarbejde med kommuner.pdf


Videoer af oplæg

Introduktion

Erfaringer fra forskning med brugerinddragelse

Erfaringer fra forskning i samarbejde med kommuner

Erfaringer fra forskning i samarbejde med almen praksis

Fælles opsamling

Link til at bestille den trykte version eller downloade den elektroniske version af rapporten 'Forskning i praksis – erfaringer fra forskning med brugerinddragelse og forskning i samarbejde med kommuner og almen praksis'.


Redaktør