Koordinationsgruppe

Sektion for Tværsektoriel Forskning har en koordinationsgruppe, som tager centrale strategiske beslutninger om sektionen.

Sektion for Tværsektoriel Forsknings koordinationsgruppe refererer til Den Administrative Styregruppe for sundhedsaftaler.

Koordinationsgruppens opgaver er:

  • At være bindeled mellem Den Administrative Styregruppe og Sektion for Tværsektoriel Forskning
  • At godkende og kvalificere forslag fra Sektion for Tværsektoriel Forskning om tværsektorielle indsat​sområder og konkrete projekter
  • At vurdere og godkende projektindstillinger fra Tværspuljens bedømmelsesudvalg


Redaktør