Vurdering af ansøgningen

​Processen ved vurdering af ansøgninger 

​​​

Projekter

 • To forskere fra Tværsektoriel Forskningsenhed laver en forbehandling af ansøgningerne. De undersøger i første omgang, om Tværspuljens krav er opfyldt. Dernæst vurderer de kvaliteten af projektbeskrivelserne ud fra de parametre, der er beskrevet i vejledning til projekter.
 • Forbehandlingerne sendes til bedømmelsesudvalget, der derefter afgør, hvilke projekter, der skal modtage støtte.
 • Tværsektoriel Forskningsenhed sender svarbreve ud.

Projektb​​eskrivelser

 • To forskere fra Tværsektoriel Forskningsenhed laver en forbehandling af ansøgningen. De undersøger i første omgang, om Tværspuljens krav er opfyldt. Dernæst vurderer de kvaliteten af projektbeskrivelsen ud fra de parametre, der er beskrevet i vejledning til projektbeskrivelser.
 • Formanden for Tværsektoriel Forskningsenheds koordinationsgruppe afgør, hvem der skal modtage støtte.
 • Tværsektoriel Forskningsenhed sender svarbrev ud.​​

Bedømmelsesudvalg

​​​Tværspuljens bedømmelsesudvalg består af følgende medlemmer:​

 • ​​Kirsten Wisborg, formand for bedømmelsesudvalget samt Tværsektoriel Forskningsenheds koordinationsgruppe og vicedirektør på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital
 • Michaela Schiøtz, konstitureret forskningsleder i Tværsektoriel Forskningsenhed
 • Janne Petersen, statistiker, Klinisk Forskningscenter, Amager og Hvidovre Hospital
 • Per Sørensen, centerchef for Psykoterapeutisk Center Stolpegård
 • Lone Jørgensen, afdelingschef i Gentofte Kommune
 • Jørgen Steen Andersen, praktiserende læge og PLO-H medlem

Redaktør