Vurdering af ansøgningen

​Processen ved vurdering af ansøgninger 

​​​

Projekter

 • Forskere fra Sektion for Tværsektoriel Forskning laver en forbehandling af ansøgningerne. De undersøger i første omgang, om Tværspuljens krav er opfyldt. Dernæst vurderer de kvaliteten af projektbeskrivelserne ud fra de parametre, der er beskrevet i vejledning til projekter.
 • Forbehandlingerne sendes til bedømmelsesudvalget, der derefter afgør, hvilke projekter, der skal modtage støtte.
 • Sektion for Tværsektoriel Forskning giver ansøgere besked, om bedømmelsesudvalgets afgørelser.

Projektb​​eskrivelser

 • Forskere fra Sektion for Tværsektoriel Forskning laver en forbehandling af ansøgningen. De undersøger i første omgang, om Tværspuljens krav er opfyldt. Dernæst vurderer de kvaliteten af projektbeskrivelsen ud fra de parametre, der er beskrevet i vejledning til projektbeskrivelser.
 • Formanden for Tværspuljens bedømmelsesudvalg afgør, hvem der skal modtage støtte.
 • Sektion for Tværsektoriel Forskning giver ansøgere besked om formandens afgørelse.​​

Publicering af Tværspujleprojekter

 • Forskere fra Sektion for Tværsektoriel Forskning laver en forbehandling af ansøgningen. De undersøger i første omgang, om Tværspuljens krav er opfyldt. Dernæst vurderer de kvaliteten af ansøgningen ud fra de parametre, der er beskrevet i vejledning til publicering af resultater fra tværspuljeprojekter.
 • Formanden for Tværspuljens bedømmelsesudvalg afgør, hvem der skal modtage støtte.
 • Sektion for Tværsektoriel Forskning giver ansøgere besked om formandens afgørelse.​​

Bedømmelsesudvalg

​​​Tværspuljens bedømmelsesudvalg består af følgende medlemmer:​

 • ​​Kirsten Wisborg, formand for bedømmelsesudvalget samt Tværsektoriel Forskningsenheds koordinationsgruppe og vicedirektør på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital
 • Michaela Schiøtz, sektionschef i Tværsektoriel Forskningsenhed
 • Ove Andersen, forskningschef, Klinisk Forskningscenter, Amager og Hvidovre Hospital
 • Per Sørensen, centerchef for Psykoterapeutisk Center Stolpegård
 • Steen Rank Petersen, sundhedschef, Gladsaxe Kommune
 • Annette Randløv , praktiserende læge og PLO-H medlem

Redaktør