2016

Maj 2016

Bridge Copenhagen - respite care for homeless people

Københavns Kommune og Amager & Hvidovre Hospital
Resumé af projektet (P-2016-1-03)​.
Publiceret artikel (P-2016-1-03).

Projektet er støttet med 206.118 kr.

Afprøvning af et tværsektorielt støttetilbud til kvinder med forstadier til brystkræft

Københavns Kommue og Rigshospitalet
Resumé af projektet (P-2016-1-02)​.
Projektbeskrivelse (P-2016-1-02).
Projektet er støttet med 814.401 kr.

ATAH - Application for Treatment of Arterial Hypertension

Bispebjerg & Frederiksberg Hospital og Almen praksis
Resumé af projektet (P-2016-1-07)​.
Projektet er støttet med 486.563 kr.​

November 2016

Social ulighed i udbytte af behandling og rehabilitering blandt personer med type 2 diabetes

KU, almen praksis, Bispebjerg & Frederiksberg Hospital og Københavns Kommune
Resumé af projektet (P-2016-2-01).
Projektbeskrivelse (P-2016-2-01).
Afrapportering_P-2016-2-01.pdf
Projektet er støttet med 500.000 kr.

Tværsektoriel behandling af patienter med generaliserede smerter i bevægeapparatet - Udvikling af en ny samarbejdsmodel

KU, almen praksis, Gentofte Kommune, Furesø Kommune og Psykiatrisk Center København
Resumè af projektet (P-2016-2-02).
Projektbeskrivelse (P-2016-2-02).

Projektet er støttet med 500.000 kr.

Vidensopbygning om infektioner og antibiotika blandt nye forældre - et interventionsprojekt med sundhedsplejersker som vidensaktører

Herlev & Gentofte Hospital, Gentofte, Egedal og Hørsholm Kommuner
Resumé af projektet (P-2016-2-03).
Rapport (P-2016-02-03).

Evalueringsrapport_P-2016-2-03.pdf.

Projektet er støttet med 500.000 kr.

Afprøvning af en tværfaglig og tværsektoriel ernæringsindsats til ældre medicinske patienter med risiko for underernæring

Amager og Hvidovre Hospital og Brøndby Kommune
Resumé af projektet (P-2016-2-06).
Projektet er videreført i nyt projekt "Afprøvning af Copenhagen Interdisciplinary Medication Management Model (CIMMM) – En tværsektoriel model til optimering af lægemiddelbehandling af ældre akutte medicinske patienter". Link til at læse mere om dette projekt.
Projektet er støttet med 581.000 kr. 
Redaktør