2018

​Maj 2018

Coordinated conservative and surgical care of patients with end-stage knee osteoarthritis: A pragmatic approach

Hvidovre Hospital og Københavns Kommune
Projektet er støttet med 500.000 kr.

Antibiotika og urinvejsinfek
tioner - Modeller til reducering af unødvendig antibiotikaforbrug og forebyggelse af urinvejsinfektioner på plejecentre

Herlev & Gentofte Hospital, Gladsaxe og Rudersdal Kommuner
Projektet er støttet med 658.500 kr.

Bedre sundhed for brugere med psykiske problemer  – Tværsektoriel tilpasning af en samarbejdsmodel for professionelle

Steno Diabetes Center Copenhagen, Statens Institut for Folkesundhed, Ballerup Kommune, Helsingør Kommune og Bornholms Regionskommune
Projektet er støttet med 325.000 kr.


Redaktør